Kommunen säger nej till avstängd väg på Lovön 

Kartbild över väg 825

Karta Trafikverket

Ekerö kommun motsäger sig Trafikverkets förslag att stänga av den del av väg 825 som går genom FRA på Lovön.

Trafikverket föreslår att den del av väg 825 som går genom totalförsvarsanläggningen FRA, på Lovön ska förändras från allmän väg till enskild väg.

Anledningen till förslaget är att Försvarsmakten anser sig behöva stänga vägen för allmän trafik med hänsyn till den planerade utvidgningen av skyddsobjektet kring totalförsvarsanläggningen på fastigheten Rörby 2:1.

Trafikverket har gjort bedömningen att vägen inte behövs för allmänheten och att en indragning medför en ”högst ringa olägenhet för den intilliggande bygden”.

Ekerö kommun har en viss förståelse för Försvarsmaktens önskemål att minimera allmän trafik genom ett skyddsobjekt. Men vi håller inte med Trafikverket om att vägen inte skulle behövas för allmänheten. Såväl personbilar, cyklister som bussresenärer använder den här vägen i stor utsträckning varje dag och de skulle påverkas negativt i form av omvägar som är tidsslukande.

Den här konsekvensen har inte tagits med i bedömningen av olägenheten för den intilliggande bygden. Risken är också stor att busslinje 323 kommer dras in på grund av dålig lönsamhet och då är en avstängning av väg 825 genom FRA den främsta anledningen till att detta skulle ske. Ekerö kommun håller därför inte med om Trafikverkets bedömning.

Måndagen den 1 februari skickade kommunstyrelsen in sitt yttrande i frågan till Trafikverket Region Stockholm.

Kommunstyrelsens yttrande, förslag till förändring av allmän väg till enskild väg, väg 825 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikverkets underlag, förslag till förändring av allmän väg till enskild väg, väg 825 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.