Person som spelar på en elgitarr.

Stegvis återgång till lektioner på plats för yngre elever

Från och med 8 februari så kan undervisningen för barn och unga födda 2002 och senare stegvis återgå till att ske på plats.

Äldre elever födda 2001 och tidigare får fortsatt digital undervisning där det är möjligt.

Orkestrar och musikensembler är inställda tills vidare för alla åldrar.

Information om vad som gäller för just din grupp får du ifrån din lärare.

Frågor

Information om vad som gäller för just din grupp får du ifrån din lärare.

Generella regler för att undvika smittspridning

Ekerö Kulturskola minskar risken för trängsel. Alla elever får information från sin lärare om vad som gäller för just deras grupp.

Precis som tidigare så ska bara elever som är friska komma till Kulturskolan och föräldrar lämnar och hämtar utomhus så långt det är möjligt.

Varit utomlands?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som återvänt från en utlandsresa ska stanna hemma och undvika kontakter i minst sju dagar efter ankomst till Sverige. Det innebär att eleven inte heller ska delta i kulturskolans verksamhet under den perioden.

Kulturskolan avvaktar med att erbjuda nya fysiska kurser men det kan dyka upp nya digitala kurser i kurskatalogen. När läget blir bättre så kommer vi att erbjuda fler kursplatser och kortkurser.

Var finns vi?

Ekerö

Tappströmsvägen 5 F - ingång från parkeringssidan nära Birkaskolans baracker

Tappströmsvägen 5 B- ingång till källarplan på gaveln mittemot kommunhuset

Färingsö

Stenhamra – Herman Palms plan 14 – samma hus som fritidsgården, egna ingångar

Här når du oss:

Telefonnummer expedition 08-124 572 83

E-post kulturskolan@ekero.se

Kulturskolan Ekerö