Två äldre som håller varandras händer.

Vaccination mot Covid-19 klart på kommunens äldreboenden

Den 3 februari blev vaccinationen mot Covid-19 klar på vård- och omsorgsboendena i Ekerö kommun. Det innebär att alla äldre på boendena som önskat vaccinera sig nu har fått båda doserna vaccin.

- Vaccinationen har löpt på smidigt och vi kan konstatera att våra allra sköraste medborgare som bor på våra äldreboenden nu har uppnått så fullgott skydd som möjligt mot Covid-19. Vi har inga smittade vare sig på våra äldreboenden eller på våra övriga vård- och omsorgsverksamheter idag och det är väldigt glädjande, säger Annicka Pantzar, ansvarig medicinsk sjuksköterska i Ekerö kommun.

De som flyttar in på vård- och omsorgsboendena och inte är vaccinerade kommer kontinuerligt att erbjudas vaccination av ansvarig läkarorganisation på respektive äldreboende.

Hög andel vaccinerade i Ekerö kommun

Ekerö ligger bättre till än genomsnittet för Stockholms län, här i kommunen har 3,35 procent av invånarna fått sin första dos vaccin mot Covid-19, motsvarande siffra för hela region Stockholm ligger på 2,95 procent av invånarna. I kommunen betyder det att 711 personer har fått sin första dos. 304 personer har fått dos två och är därmed helt klara med vaccinationen.

- Vår personal inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter har fått dos ett och två av vaccinet. Det kommer finnas möjlighet att boka vaccination ända till den 10 april för vårdpersonal inom Stockholm län. Det är VaccinDirekt som utför vaccinationen för personalen. De har nio fasta vaccinationsmottagningar och flera mobila vaccinationsmottagningar utspridda på platser runt om i Stockholms län, avslutar Annicka.

Nästa steg i fas 1 - vaccination av personer med hemtjänst och hemsjukvård

Nu pågår planeringen för vaccination av personer som är 18 år och äldre och har omsorgsinsatser från hemtjänst eller hemsjukvård samt för personer som har bostad med särskild service enligt LSS, personer med personlig assistent och vuxna som bor med dem.

I den här gruppen ingår inte de som endast har serviceinsatser som städ, inköp eller som bara har trygghetslarm.

Vaccinationsstart beror på tillgången på vaccin. Den här gruppen kommer att successivt få vaccination under februari/mars. Det är våra vårdcentraler; Ekerö vårdcentral och Stenhamra hälsocentral, som ansvarar för vaccinationen.

Fas 2 - personer födda 1956 eller tidigare

Personer som är 65 år eller äldre kommer att ingå i den andra fasen. I enlighet med Folkhälsomyndighetens förändrade prioriteringsordning. Hög ålder är en riskfaktor och det innebär att äldre prioriteras.

Utskick till alla i fas 2

Du kan inte boka tid än. Region Stockholm kommer att skicka hem information till länets invånare för fas 2. I utskicket kommer du att få information kring vad som gäller för att boka vaccination.

Preliminär vaccinationsstart enligt regionen successivt från mitten av mars.

Besöksförbudet på äldreboenden

Det tillfälliga besöksförbudet på äldreboenden är förlängt och gäller till och med den 23 februari. Även om alla boende har uppnått fullgott skydd så vill vi se till att vård- och omsorgspersonal som tackat ja till att vaccinera sig hinner få sin andra dos innan vi häver besöksförbudet.

Den senaste informationen om vaccinering mot Covid-19 hittar du alltid på 1177.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du hittar också information om vaccination på våra vårdcentraler

Ekerö vårdcentrallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stenhamra hälsocentrallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer

  1. Nu finns vaccin mot covid-19. Här hittar du aktuel...

  2. När dina behov av vård och omsorg är så stora att ...

  3. Besöksförbudet hävs från och med imorgon på äldreb...