Entrétorget utanför badhuset

Byggstart för badhuset innan sommaren

Nu har kommunstyrelsen godkänt tekniska nämndens beslut att genomföra byggnationen av badhuset i linje med de handlingar och den budgetkalkyl som tagits fram under det senaste året. Nu kan den andra och sista fasen av projektet påbörjas – byggfasen. Parallellt färdigställs det så kallade KOM-huset (Kontor, Omklädning, Möten).

För närmare ett år sedan handlades badhusentreprenören COBAB AB upp för att genomföra badhus-projektet i två faser. Fas ett innebar att ta fram handlingar och kalkyl för badhuset. Handlingarna ligger inom fullmäktiges beslutade program och kalkylen ryms inom fullmäktiges beslutade rambudget på 230 Mkr. Med det som underlag beslutade tekniska nämnden den 28 januari, att avropa fas två av projektet. Badhuset är ett viktigt projekt för kommunen och tekniska nämndens beslut krävde godkännande av kommunstyrelsen, vilket skedde den 16 februari. Därmed kan fas två påbörjas som innebär själva byggnationen av badhuset.

- Nu ser vi fram emot de nya möjligheterna på Träkvistavallen. I maj står KOM-huset klart och det ger bättre förutsättningar till idrottsklubbarna och snart kan vi ta första spadtaget till ett länge efterlängtat badhus, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande i Ekerö kommun.

Inom kort påbörjas etableringen för badhuset då sätts arbetsbodar upp i skogskanten bakom fritidsgården och området stängslas in.

- Badhusprojektet genomförs i samverkan med COBAB och vi har blivit ett bra team under projektets första fas. Vi ser därför fram emot nästa fas och att fortsätta samverka med COBAB, säger Cecilia Moar projektledningschef på Ekerö kommun.

Innan sommaren är byggnationen i full gång
Förutom badhuset sker andra förändringar på idrottsplatsen. Nuvarande kontors- och omklädningsbyggnader rivs för att ge plats åt badhuset och i början av maj flyttar verksamheten över till det nybyggda KOM-huset. Därefter påbörjas schakten av badhuset och i sommar sker grundläggningen. Byggtiden är beräknad till 18–20 månader och badhuset planeras stå klart i början av 2023. Under hela byggtiden ska idrottsplatsen vara i full drift.

Badhuset ska innehålla:

 • en 25-meters bassäng
 • en undervisningsbassäng
 • en multibassäng
 • barnplask, för de minsta besökarna
 • bubbelpooler och bastu
 • ett café för badgäster och övriga besökare på Träkvistavallen
 • ett rörelserum för yoga, simundervisning och annat.

För ytterligare information, kontakta:
Anna-Klara Lindholm, Kommunikatör, Ekerö kommun
E-post: anna-klara.lindholm@ekero.se
Telefon: 072-142 65 97

Mer information inom området

 1. Entrétorget utanför badhuset

  Vi bygger ett badhus och nya omklädningsrum vid Tr...

 2. Utanför badhuset. Stolpar i marken håller upp en silvrig, glittrig, böljande rörliknande installation.

  Guldvind och silverhav är namnet på konstverket so...

 3. Entrétorget utanför badhuset

  Under året har Ekerö kommun och badhusentreprenöre...