Färjan mellan Slagsta och Jungfrusund med busslinje 350. Foto: Tommy Enefalk

Foto: Tommy Enefalk

SL drar in linje 350 mellan Ekerö och Fittja centrum från och med den 31 mars

Trafikförvaltningen Region Stockholm har tagit beslut om att dra in linje 350 på grund av att det inte längre finns finansiering av linjen.

Linje 350 går mellan Ekerö och Fittja centrum och sattes in som ett test under hösten 2019. Tjänsten har sedan förlängts flera gånger och det har funnits ambitioner att göra linjen permanent men från 1 april finns inte längre någon finansiering så Trafikförvaltningen har beslutat att dra in linjen.

- Vi är inte nöjda med beslutet då vi vet att linjen är uppskattad av resenärer, beläggningen är högre än väntat och vi behöver linjen som en alternativ resväg nu när Trafikverket utför arbeten på Ekerövägen. Då det är Trafikförvaltningen som har ansvar för kollektivtrafiken och inte Ekerö kommun har vi ingen rådighet i frågan men vi kan försöka påverka beslutet. Vi kommer föra en dialog med Trafikförvaltningen om linjens fortsättning och se om och hur vi istället skulle kunna permanenta linjen, säger Pepijn Klaassen, Trafikplanerare Ekerö kommun.

Dialogen mellan Ekerö kommun och Trafikförvaltningen är redan igång.