En illustration över hur nya Sanduddens skola kan komma att se ut.

Detaljplanen för Sanduddens skola antagen/godkänd

Sanduddens skola ska utökas med nya skolbyggnader, ny idrottshall och få en bättre trafiksituation. Skolan ska rymma 900 elever i årskurs F-9. Detaljplanen har nu antagits i kommunfullmäktige.

Den 9 mars tog kommunfullmäktige beslut om att godkänna detaljplanen för Sanduddens skola. Protokollet är nu justerat. Längre ner kan du läsa mer om planerna för Sanduddens skola.

Protokoll kommunfullmäktige 9 mars Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överklagande

En antagen detaljplan kan överklagas inom ca tre veckor från den dag beslutet anslagits på kommunens anslagstavla. Tiden för överklagan går ut den 12 april.

Läs mer om att överklaga beslut Öppnas i nytt fönster.

Läs mer

  1. Utbyggnad av Sanduddens skola för att kunna rymma ...

  2. Sanduddens skola ska utökas med nya skolbyggnader,...

  3. Sanduddens skola är en kommunal F-6 skola.