Höns

Fågelinfluensa har konstaterats i en hobbybesättning av höns i Ekerö kommun

Detta är första fallet av fågelinfluensa hos tamfåglar i Stockholms län. Det rör sig om en liten hobbybesättning i Skå i Ekerö kommun. En hobbybesättning betyder att ingenting säljs från hönsen, ägg används till exempel bara i det egna hushållet. 

Under mars månad har fågelinfluensa konstaterats hos vilda fåglar i Nacka kommun (en berguv) och i Södertälje kommun (två knölsvanar) och rapporter om sjuka och döda vilda fåglar från vår region har ökat.

Det pågående utbrottet av fågelinfluensa är det hittills största utbrottet i Sverige och Europa. Viruset är mycket smittsamt mellan fåglar. Det är därför viktigt att skydda sin besättning från direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar.

Så här skyddar du dina fjäderfän och fåglar

Hygien

  • Ha goda hygienrutiner.
  • Skydda dina djur från direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar och deras avföring.

Följ skyddsnivån för Stockholms län

  • Följ Jordbruksverkets restriktioner för aktuell skyddsnivå. Just nu gäller skyddsnivå 2 i Stockholms län.
  • Det bästa skyddet är att hålla dina fjäderfän/fåglar inomhus. I skyddsnivå 2 är detta är också krav om du säljer ägg eller kött. Om du har hobbyhöns får de gå ut i en rastgård, men då ökar riskerna. Foder och vatten ska då också helst ges inomhus, i annat fall skyddat under tak i rastgården.

Var observant

  • Var observant på sjukdomssymtom som kan vara fågelinfluensa, som ökad dödlighet, minskad äggproduktion, nedsatt allmäntillstånd, minskad aptit/törst, blåaktiga missfärgningar i huden. Kontakta i så fall veterinär skyndsamt!

Vad gör jag om jag hittar döda vilda fåglar i naturen?

Rapportera! Om du hittar flera döda fåglar ska du rapportera det till SVA. Då kan de ta in fåglarna för provtagning och obduktion. 

Generellt ska du vara noga med handhygien om du hanterar döda djur och fåglar som du hittar i naturen eftersom det finns vissa smittor hos djur som även kan drabba människor. Använd handskar och munskydd om du måste flytta ett dött djur och tvätta händerna efteråt.

Kan jag bli smittad om jag äter ägg eller kött från kyckling, gås, anka, kalkon eller annan fågel?

Nej, du kan fortsätta att äta ägg eller kött från kyckling eller annan fågel.

Mer information om Fågelinfluensa

Följ aktuellt smittläge och vilka regler som gäller på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

För dig med hobbyhöns – Jordbruksverkets broschyr ”Skydda dina fåglar mot fågelinfluensan" Länk till annan webbplats.

Registrera din djurhållning till Jordbruksverket, även om du endast har en hobbyflock Länk till annan webbplats.

Rapportera fynd av sjuka eller döda, vilda fåglar till SVA Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om fågelinfluensan på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Karta över fågelinfluensa hos vilda fåglar (SVA) Länk till annan webbplats.

Läs mer

  1. Att ha djur innebär ett stort ansvar. Djuren ska s...