Johanna Stafström, planarkitekt.

Johanna Stafström, planarkitekt.

Möt vår planarkitekt Johanna Stafström - om kommunens arbete med pågående planprojekt

Johanna Stafström berättar om ambitionerna med att erbjuda nya, snabba kanaler för att bli bättre på att nå ut med vad som händer under den långa planprocessen.

Den senaste medborgarundersökningen från SCB visade att 52 procent av Ekeröborna vill veta mer om kommunens samhällsplanering.

I tre olika intervjuer får du möta medarbetare från stadsbyggnadsförvaltningen och höra mer om kommunens arkitektur, gestaltningspolicy, hur vi engagerar och involverar medborgare vid stora byggnationer, som Stenhamra och Ekerö centrum och att kommunen har ett helt nytt sätt att arbeta på tillsammans med externa entreprenörer.

Nu är det dags för del två och vår medarbetare Johanna Stafström (Planarkitekt). Johanna berättar också om arbetet med medborgardialoger där vi som kommun vill få ett bättre planerings- och beslutsunderlag genom att höra vad du som invånare har för önskemål och synpunkter.

Och du - glöm inte att berätta hur du vill få information från kommunen om planer och byggen lite längre ner på sidan! 

Möt Johanna Stafström!

Hur vill du få information om kommunens planer och byggen?
Hur vill du få information om kommunens planer och byggen?Skriv inga personuppgifter i formuläret.

Se del 1 med vår arkitekt Erik Edström som berättar om gestaltning, Ekerö centrum och badhuset.

Del 1 av 3 Ekerös utveckling

Läs mer

  1. Det händer mycket i Ekerö kommun. Här kan du se al...

  2. Detaljplan för en stor satsning på att utveckla et...

  3. Utbyggnad av Sanduddens skola för att kunna rymma ...