Entrétorget utanför badhuset

Bild: a och d arkitektkontor

Vi söker konstnär till gestaltningsuppdrag för Ekerö badhus

Ekerö kommun bygger badhus på idrottsområdet Träkvistavallen. Badhuset kommer att vara ett familjebad och en central samlingsplats för olika åldrar. Nu söker vi en konstnär för badhusets gestaltning.

Förutsättningar för uppdraget

Vi ser gärna att en professionellt verksam konstnär söker skissuppdraget tillsammans med en landskapsarkitekt eller arkitekt. Du kan också söka som enskild konstnär.

Tema och fokus för konsten – Vattenvägar och livsrum

Valet av temat Vattenvägar och livsrum grundar sig i Ekerö kommuns närhet till vatten och vattnets historiska betydelse som väg och livsrum. Temat anspelar inte enbart på vatten som transportbärare, fysisk företeelse och en av grundförutsättningarna för liv utan också på det odlade landskapet och det byggdas betydelse som kulturell bärare både historiskt, idag och i framtiden.

Konstnären ska samarbeta med arkitekter och byggprojektledning. Konst ska göras i hållbara material med tanke på den utmanande miljön med vatten och fukt.

Ansök senast 4 maj!

Läs mer

  1. Vi bygger ett badhus och nya omklädningsrum vid Tr...

  2. Under året har Ekerö kommun och badhusentreprenöre...

  3. Nu har kommunstyrelsen godkänt tekniska nämndens b...