Ungdomar går på en väg, man ser dem bakifrån.

Så ska Ekerös skolor använda skolmiljarden

Skolmiljarden fördelas ut mellan Sveriges alla kommuner för att se till att alla elever får en bra utbildning, trots rådande pandemi.

Regeringen har beslutat att ge Sveriges skolor 1 miljard kronor 2021 med anledning av covid 19. Pengarna ska användas till att säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Skolmiljarden fördelas ut mellan Sveriges alla kommuner, sedan är det upp till varje kommun att själv bestämma hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt till utbildning.

-Ekerö kommun har valt att fördela vår del av skolmiljarden, som är cirka 3,7 miljoner kronor, till verksamheter inom årskurs 7-9. Orsaken är dels att vi har haft en hel del distansundervisning i dessa årskurser som inneburit en del utmaningar för enskilda elever och dels att det är relativt kort tid kvar för eleverna att ta igen eventuell tappad kunskap innan slutbetyg i årskurs 9. De kommunala skolorna ska använda tillskottet till insatser som lovskola, läxhjälp och annat individuellt stöd. De fristående skolorna som har årskurs 7-9 bestämmer själva hur de vill använda tillskottet, förklarar Johannes Pålsson, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen, Ekerö kommun.

Frågor?

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen på e-post buf@ekero.se