Erik Edström, kommunens nya stadsarkitekt.

Erik Edström, kommunens nya stadsarkitekt.

Ekerö kommun utser Erik Edström till kommunens stadsarkitekt

Ekerö kommun står inför flera stora utvecklingsprojekt framöver och har beslutat att stärka upp stadsbyggnadsförvaltningen med en stadsarkitekt. Stadsarkitektens uppgift är att arbeta både med övergripande frågor och visioner, till de mer detaljerade frågorna som rör småstadens gestaltning. Det är Erik Edström, tidigare arkitekt i kommunen, som tar sig an den nya rollen.

- Vi behöver säkra kompetensen inom arkitektur nu när vi har så många detaljplaner på gång, inte minst i våra olika centrum. Det är avgörande att vi får till en bebyggelse med en gemytlig småstadskänsla och samtidigt bibehåller kommunens landsbygdskaraktär med många villor och enskilda hus. Mycket handlar om gestaltning och då är det viktig med en gedigen arkitektkompetens, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande i Ekerö kommun.

Erik Edström började i Ekerö kommun 2019, i rollen som arkitekt. Erik har en gedigen erfarenhet inom stadsplanering och arkitektur från några av Sveriges främsta arkitektfirmor och har även arbetat med projekt utomlands, bland annat i Nederländerna och Schweiz. Erik har utbildat sig i arkitektur i New York och på KTH.

- Jag är väldigt glad över den nya rollen och ser stor potential i Ekerö kommun. Med ett storstadsnära läge och en framtida förbifart är det viktigt att tillväxten gestaltas med omsorg och framhäver den karaktär vi är stolta över. Vi har väldigt fina kulturmiljöer, riksintressen, natur och en stark identitet som är värd att utvecklas med omsorg och ett helhetstänk, säger Erik Edström, stadsarkitekt i Ekerö kommun.

Rollen som stadsarkitekt innebär att se till både helhet och detaljer och att agera rådgivare vid särskilda ärenden. Det innebär också att synas och verka inom den nationella arenan för att lyfta Ekerö kommuns stadsbyggnadsarbete och säkerställa att kommunens nuvarande- och kommande projekt utvecklas med rätt kvalitet och vision som passar in i kommunen.

- Det stärker vårt arbete med att utveckla kommunen med Erik Edström i rollen som stadsarkitekt. Erik har sedan han började i Ekerö kommun arbetat hårt för att lyfta vikten av god gestaltning och att verka för en gestaltad livsmiljö som passar de kvaliteter vi har här i Ekerö kommun, säger Tommie Eriksson, miljö- och stadsbyggnadschef i Ekerö kommun.

För mer information och frågor, kontakta:

AK-kontaktkort.jpg
Anna-Klara Lindholm
Presschef
Ekerö kommun