Gröna påsen!

I Gröna påsen slänger du matavfall. När den är full knyter du ihop den ordentligt och slänger påsen i din vanliga soptunna.

Gör en dubbelknut för miljön – använd gröna påsen

I Ekerö kommun slänger vi 84 kg matavfall per person och år, totalt ca 2 400 ton. Knappt 1000 ton (ca 40%) samlas in idag. Om fler i kommunen använder Gröna påsen och sorterar matavfallet rätt, så kan vi bidra till ett mer hållbart samhälle.

Sedan 2018 är det obligatoriskt för alla hushåll i kommunen att använda Gröna påsen. Idag samlas alltså 40% av matavfallet in via påsen, men kommunen har som mål att 80% ska samlas in i slutet av 2023. Vi behöver din hjälp att nå dit!

Kommunen har satt målet för att maximera resursutnyttjandet av avfallet. Detta är jätteviktigt för att minimera att energi och näringsämnen går förlorade.

Vad händer med matavfallet i gröna påsen?

När matavfallet ligger i en grön påse så kan en teknik som heter optisk sortering ”leta” upp de gröna påsarna och sortera ut dem från andra påsar. Efter sorteringen sprättas påsarna upp i en separat maskin och själva matavfallet kan rötas och bli biogas och biogödsel. Övrigt avfall skickas till förbränning och blir el och fjärrvärme.

Det är viktigt att du sorterar rätt

För att inte biogödseln ska bli förorenad är det viktigt att du bara lägger sådant som kan brytas ner i gröna påsen. Det kan vara matrester som blivit kvar på tallriken, mat som har blivit för gammal eller potatisskal, matfett, kött- och fiskben eller kaffesump. Känner du dig tveksam över vad som får slängas i gröna påsen finns här en enkel sorteringsguide: LÄNK SORTERINGSGUIDEN I PDF

Gammal mat? Tänk på att bara slänga mat som blivit gammal eller dålig. Lukta eller smaka på maten så kan vi rädda mer mat från att slängas!

Hur får jag tag på gröna påsar?

  • Bor du i villa så kan du knyta en grön påse (eller vanlig påse) på soptunnan så får du en ny rulle gröna påsar vid nästa soptömning.
  • Bor du i lägenhet eller boende med gemensam hantering av avfallet så kan Brf eller samfälligheten beställa gröna påsar från kundservice, och sedan dela ut påsar till sina medlemmar. Har du Ekerö bostäder som värd? Då kan du hämta gröna påsar i den gemensamma tvättstugan.
  • Du kan alltid hämta Gröna påsar på Skå återvinningscentral.

Tack för att du är med och bidrar till ett mer hållbart samhälle!

Mer information inom området

  1. Matrester som bildar ordet "sortera".

    I Ekerö kommun har vi Gröna påsen för matavfall. O...

  2. Miniatyrer som visar en sopbil och sophämtning.

    Här kan du läsa om vilka avgifter och regler som g...