En orange bild som illustrerar vikten av att hålla avstånd, minst två meter. 

Ekerö kommun kan införa förbud mot att vara på vissa platser

Om det skulle uppstå problem med trängsel i sommar så har kommunen förberett för att kunna införa så kallat vistelseförbud om det behövs för att minska risken för smittspridning. Det gäller platser där många samlas. Förbudet kan till exempel gälla en badplats.

Vad innebär vistelseförbud?

Den 11 mars i år trädde en ny förordning i kraft som ger kommuner rätt att förbjuda folk att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande plats, om det finns en stor risk för trängsel.

Det är kommunstyrelsen som fattar beslut om vistelseförbud på särskilda platser. Förbudet kan gälla upp till 14 dagar och kan förlängas med ytterligare 14 dagar om det finns behov.

Frågor & svar

Vilken typ av platser kan stängas?

Allmänna platser som badplatser och liknande, där många samlas och där det finns stor risk för trängsel och smittspridning.

Ekerö kommun har identifierat följande platser där ett vistelseförbud kan bli aktuellt:
Lista på objekt/adresser där kommunen vid behov kan införa vistelseförbud enligt förordningen (2021:8)

 • Ekebyhovs slottspark
  Björkuddsvägen 107
 • Ekebyhovs aktivitetspark/skatepark
  Björkuddsvägen 98
 • Lundhagsbadet
  Hagens Backe 1
 • Södran badet
  Fantholmsvägen
 • Kärsöbadet
  Kärsögården (badplatsen drivs av Kärsögården som ägs av KFUM sedan 1919)
 • Mörby badet
  Mörby prästgårdsväg
 • Stockbybadet
  Gnejsvägen 1
 • Karlskärsbadet
  Karlskärs trädgårdsvägen

Vad är definitionen av trängsel?

Med trängsel menas att personer inte kan hålla ett avstånd av minst en och en halv till två meter från personer som de inte delar hushåll med.

Vad behöver jag som invånare tänka på?

Undvik platser med mycket folk. Tänk på att du alltid måste kunna hålla minst en och en halv till två meters avstånd mellan dig och personer utanför ditt egna hushåll! Välj parker eller badplatser där det finns mer utrymme. Det är allas ansvar att hålla avstånd, följa restriktioner och att undvika trängsel.

Vad händer om man besöker en plats där det är vistelseförbud?

Om du besöker en plats där det är vistelseförbud kan du få böter. Det är endast Polisen som kan utfärda böter.

Hur vet jag om det är vistelseförbud på en plats?

Kommunen sätter upp skyltar på platsen det gäller. Vi publicerar också information om vistelseförbud på kommunens webbplats www.ekero.se, på kommunens Facebook-konto och vi skickar information till media.

Just nu finns inget beslut om förbud.

Rapportera risk för trängsel?

Du kan meddela kommunen om du har uppmärksammat trängsel.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

När: Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter


Hur beslutar kommunen om förbud?

Vi går efter de observationer, kontroller och tips som kommer in till kommunen. Om vistelseförbud krävs sker detta i samråd med kommunen, Smittskydd Stockholm och Folkhälsomyndigheten. Kommunen ansvarar också för att informera Polisen och Länsstyrelsen.

Lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av Covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om vistelseförbudet på Folkhälsomyndigheten

Vistelseförbud, FHS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommuner har möjligheten att införa vistelseförbud så länge pandemilagen gäller.

Läs mer

 1. Från och med söndag 13 juni kommer en mobil vaccin...

 2. Allmänheten erbjuds vaccination indelad i åldergru...

 3. Här hittar du aktuell information om vaccination i...