SCB medborgarundersökning

Nu startar årets medborgarundersökning från SCB

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Den skickas ut till 1200 slumpmässigt utvalda kommuninvånare under hösten och är ett viktigt verktyg för kommunens förbättrings- och planeringsarbete.

Förra årets resultat visade på en något fallande ranking inom alla områden. Alla verksamheter har tagit del av resultatet och tar med inspelen från SCB undersökningen i sitt fortsatta planeringsarbete.

När undersökningen genomfördes föregående år, hade inte kommunens nya webbplats lanserats. Något som man hoppas kan ha en positiv påverkan på vissa delar av resultatet i år.

- Vi strävar ständigt efter att bli bättre och för att bli det, är invånarnas uppfattning och syn på kommunen en viktig del. Vår nya webbplats är en stor satsning vi gjort som ska ge invånarna en användarvänlig upplevelse och bättre service; genom att kunna uträtta sina ärenden digitalt, hålla sig informerade om senaste nytt i kommunen och på ett smidigt sätt hitta den information de söker. Jag hoppas att kombinationen av en ny webbplats, tillsammans med andra förbättringsåtgärder, leder till att vi över tid, förbättrar resultatet i undersökningen, säger Christina Hedberg, kommundirektör Ekerö kommun.

Förra årets resultat visade att 52 procent vill veta mer om samhällsplanering. Eftersom samhällsplanering rymmer många områden har kommunen i år valt att följa upp detta med en ny fråga. Syftet är att få en vägledning kring vilket eller vilka av områdena som invånarna vill veta mer om.

- Vi lägger stor vikt vid resultatet och försöker förfina våra tilläggsfrågor från år till år, för att på så vis få en ännu mer träffsäker bild av vad invånarna efterfrågar. Jag vill verkligen uppmana dem som blir utvalda att svara på undersökningen, det är värdefulla inspel för oss, avslutar Christina Hedberg.

Nytt för i år är att undersökningen bland annat innehåller nya frågor om integration och jämlikhet. Nu kan även bredare åldersgrupper lämna svar i undersökningen. Den övre åldersgränsen har tagits bort helt och det innebär att även personer över 84 år kan delta.

Fakta: SCB:s medborgarundersökning
SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är. I år deltar 161 av landets 290 kommuner, vilket är ett rekordhögt antal jämfört med tidigare år.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Årets insamlingsperiod pågår från och med den 24 augusti till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

Resultatet av förra årets undersökning

Pressfrågor?

Anna-Klara-Lindholm-kontaktkort.jpg
Anna-Klara Lindholm
Presschef
Ekerö kommun

Läs mer

  1. Från och med 2021 kommer Ekerö kommun att varje år...

  2. Under hösten 2020 genomfördes SCB:s medborgarunder...

  3. Här hittar du vägar till statistik om vår kommun.