En skog

Ekerö kommun tar avstånd från enskilda politikers agerande

Med anledning av dagens artikel i Aftonbladet om "borgen" på Drottningholm, vill kommunen ge följande information; det handlar om två enskilda privatpersoner som även har politiska uppdrag i kommunen. De har agerat på ett sätt som inte stämmer överens med de riktlinjer som finns för förtroendevalda.

Personerna har agerat på egen hand på ett sätt som tyvärr skadar kommunens förtroende.

Det är nu upp till dessa två politikers enskilda parti att ta ställning till deras agerande och hantera den situation som har uppkommit.

Inom den kommunala verksamheten följs regler och lagar noggrant och två enskilda politikers agerande ska inte blandas ihop med kommunens ärendehantering och nämndernas arbete.

Ekerö kommun tar starkt avstånd från den här typen av agerande och kommer polisanmäla händelsen.