Ett par händer håller i ett cykelstyre.

Cyklist? Var med och tyck till i kommunens nya referensgrupp.

Fokus på cykling under årets mobilitetsvecka

Mellan den 16-22 september pågår den europeiska mobilitetsveckan, ett initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. I Ekerö fokuserar vi i år på cyklandet, ett hållbart transportsätt som bara blir mer och mer populärt.

I Sverige är det Trafikverket som ansvarar för mobilitetsveckan (tidigare Trafikantveckan), men alla kommuner ordnar egna aktiviteter. Ekerö kommun kommer i år att särskilt fokusera på cyklandet i kommunen. Bland annat kommer representanter från kommunen vara på plats vid Träkvistavallen på måndag den 20 september mellan klockan 15.00-18.00 för att samla information och fråga förbipasserande cyklister vad de tycker om cykling i kommunen. Vi vill också uppmana alla som vill att vara med i en ny referensgrupp för cykling.

Att cykla är oerhört populärt i kommunen och har en positiv effekt för hälsan. Det passar väl in på mobilitetsveckan där mottot är ”håll dig frisk, res hållbart”. Förutom att bidra till hälsan så bidrar alla cyklister till minskad trängsel, dessutom är det ekonomiskt att cykla. Cykeln är det mest energieffektiva transportmedlet som finns, den genererar inget buller och släpper inte ut några växthusgaser eller luftföroreningar när den används.

Vad gör kommunen inom cykling?

Enligt kommunens översiktsplan från 2018 så har vi en stor outnyttjad potential för cykeltrafik. Trafikstrategin från 2020 prioriterar därför hållbara transporter som att gå, cykla och åka kollektivt när det gäller samhällsplanering och investeringar. Med hjälp av framkomlighetsplanen som kommunen antog i år, så kommer det bli enklare och mer bekvämt att cykla i Ekerö.

Var med och tyck till om cykling

Nu pågår arbetet med att förverkliga visionerna för cykling i en ny handlingsplan. För att vi ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt så är dina erfarenheter som cyklist värdefulla.

Om du är intresserad av att engagera dig i kommunens cykelplanering genom vår nystartade referensgrupp för cyklister eller om du har frågor om referensgruppen så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Anmälan till referensgruppen

Anmäl dig genom att skicka e-post till trafik@ekero.se. Skriv "referensgrupp cykel" i ämnesraden.

Anmälan är inte bindande och deltagande är förstås valfritt.

Läs mer

  1. Ekerö kommun är populärt bland cyklister. Här berä...