Händer vid en laptop

Svenskt Näringslivs ranking om företagsklimatet

Svenskt Näringslivs årliga ranking om Sveriges kommuners företagsklimat publicerades den 22 september. Företagare har fått ge sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service och tillämpning av lagar och regler.

Ekerö tappar tappar tio placeringar från plats 182 till 192 i årets ranking när Svenskt Näringsliv rankar företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. 165 företag har tyckt till om hur det är att driva företag på Ekerö.

Företagsklimatarbetet måste hålla i sig på Ekerö

- Ekerö antog i våras en ny näringslivsstrategi där flera hundra företag fick vara med och säga sitt. Enkäten som rankingen grundar sig på låg ute i början av året och har således inte kunnat plocka upp några förändringssignaler. Min förhoppning är att vi ska få se ett lyft i enkäten de nästkommande åren. Att Ekerö kommun inte bara antagit en strategi utan också efterlever den och fortsätter sträva mot att bli bättre, säger Anna Wallin, näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv.

I årets ranking är det flera kommuner som backar trots att de förbättrat sina resultat i enkäten. Det beror på att allt fler kommuner lägger fokus på företagsklimatsarbete. Betygen ökar i över hälften av kommunerna i Sverige.

- Man kan med andra ord bli omsprungen fast man gjort en förbättringsresa. Därför behöver man arbeta än hårdare för att klättra i rankingen. Ska man fokusera på en sak så är det service till företagen. Korta handläggningstider och svarstider, ökad förståelse för företagares vardag och att alltid ha ett gott bemötande i kontakten med företagen är avgörande faktorer, säger Anna Wallin, näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv.

- Jag kan konstatera att vår pågående förändringsresa ännu inte fått genomslag i denna undersökning. Men det gör det ännu viktigare att fortsätta och intensifiera vårt förändringsarbete tillsammans med våra företagare för att bli en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner, säger Johan Elfver, näringslivschef.

- För mig är företagen alldeles ovärderliga för skapandet av välfärd och tillväxt här i Ekerö kommun. Det är därför vi det senaste året har lagt mycket energi på att ta fram en ny näringslivsstrategi, där vi aktivt valde att just lyssna på företagarna för att möta deras behov. Näringslivsenheten har fått i uppdrag att aktivt jobba i stor samverkan med kommunens verksamheter för att stärka banden mellan kommun och företag, ett arbete som är långsiktigt och kommer att fortsätta intensivt, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

Fakta om rankingen

Rankingen bygger till två tredjedelar på 32 000 enkätsvar från företagare runt om i Sverige varav 3 700 från Stockholms län. Betyget ökar i 152 kommuner och sjunker i 75. Antalet kommuner som inte når godtagbart minskar. I Stockholm klättrar tio kommuner i rankingen medan 14 kommuner sjunker.

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Rankingen baseras till 2/3 på en enkät som 32 000 företag, varav 3 700 i länet, har svarat på och till 1/3 på fem statistikfaktorer.

Mer information

Se hela rankingen på foretagsklimat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenskt Näringsliv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information inom området

  1. På Näringslivsdagen utsågs Årets Ekeröföretagare 2...

  2. 28 april arrangerades Näringslivsdagen på Skytteho...

  3. Vi är del av en mängd samarbeten och nätverk som d...