Person som håller i en telefon.

Så här informerar kommunen vid en krissituation

Nu pågår Krisberedskapsveckan, en årlig nationell kampanj samordnad av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Det är viktigt att hålla sig informerad om en kris inträffar. Vet du var du vänder dig för att få rätt information om vad du behöver göra?

Målet med Krisberedskapsveckan är att fler ska vara förberedda om en kris inträffar, men också att alla vet vilka kanaler som gäller för att få snabb och rätt information vid en krissituation.

När en lokal kris inträffar har kommunen flera olika kanaler där du som invånare alltid ska kunna hitta den senaste informationen om händelsen. Vid en kris är det extra viktigt att vara källkritisk och inte sprida falsk information. I kommunens kanaler publicerar vi bara faktagranskad och korrekt information.

Ekerö kommun har en beredskap för kriser och allvarliga situationer. Krishantering är ofta ett samarbete med många olika delar av samhället. Det kan till exempel vara tillsammans med andra myndigheter som räddningstjänst och polis.

Kommunens krisinformation

Här kan du läsa om våra informationskanaler - nationella och lokala, om trygghetspunkter, viktigt meddelande till allmänheten (VMA) och skyddsrum.

Information och kontakt vid en kris

Mer information om krisberedskap

Läs mer om vad vi alla kan göra för att vara förberedda på Din säkerhet.

Din Säkerhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens krisberedskap

Din krisberedskap


Läs mer

  1. Det är viktigt att vara förberedd inför en kris. D...

  2. Ekerö kommun har en beredskap för kriser och allva...

  3. Det är viktigt att vara förberedd inför en kris. D...