Karta över Trafikverkets pågående arbeten med Ekerövägen. Drottningholmsbron: bulleralstrande arbeten. 1 - Karusellplan; pågående arbeten med ny gång- och cykelväg. 2 - Edeby; sprängningsarbeten intill vägen. 3 - Tillflykten; arbeten med tunnelmynningarna. 4 - Byggarbetsplatsen på norra Lovö för tunneldelarna. Sprängningsarbeten sker under jord dygnet runt. Det utsprängda berget krossas på plats och transporteras bort sjövägen. 5 - Byggarbetsplatsen på södra Lovö för tunneldelarna. Sprängningsarbeten sker under jord dygnet runt. Det utsprängda berget krossas på plats och transporteras bort sjövägen. 6 - Lindö tunnel - Det nya tunnelröret bredvid Lindö tunnel. 7 - Ekerövägen breddas över gång- och cykelpassagen strax söder om Lindö tunnel. Bulleralstrande arbeten och ett körfält indraget. 8 - Ny gång- och cykelpassage under Färentunavägen. Arbeten i Tappströmskanalen under med den nya Tappströmsbron. Bild från Trafikverket. 

Karta över Trafikverkets pågående arbeten med Ekerövägen. 1 - Karusellplan; ny gång- och cykelväg. 2 - Edeby; sprängningsarbeten. 3 - Tillflykten; arbeten med tunnelmynningarna. 4 - Byggarbetsplatsen på norra Lovö för tunneldelarna. Sprängningsarbeten under jord dygnet runt. 5 - Byggarbetsplatsen på södra Lovö för tunneldelarna. Sprängningsarbeten under jord dygnet runt. 6 - Lindö tunnel - Det nya tunnelröret bredvid Lindö tunnel. 7 - Ekerövägen breddas över gång- och cykelpassagen söder om Lindö tunnel. 8 - Ny gång- och cykelpassage under Färentunavägen. Arbeten i Tappströmskanalen under med den nya Tappströmsbron. Bild från Trafikverket. Klicka på bilden för att komma till pågående projekt för Ekerö.

Trafikpåverkan vägprojekt i kommunen

Just nu pågår stora vägprojekt i vår kommun. Förbifart Stockholm med tunnel på Lovön, arbeten med våra broar och breddning av Ekerövägen. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Trafikverkets nyheter om Ekerö!

Under hösten så kommer vi att ha ett extra ansträngt trafikläge. Pågående vägarbeten kommer påverka framkomligheten i perioder. Dels pågår arbeten med våra broar, dels ska delar av vår nya fjärde fil asfalteras. När den fjärde filen mellan Lindö tunnel och Tappström är färdigasfalterad och kan öppna så kommer trafiksituationen att förbättras.

Här får du mer information från Trafikverket om pågående arbeten och information om hur du håller dig uppdaterad.

Vi närmar oss fyra filer

För att kunna öppna fyra körfält mellan Lindö tunnel och Tappström så kommer Trafikverket att asfaltera under kommande tre veckor, fram till den 17 oktober. För att påverka trafiken så lite som möjligt läggs arbetet mellan 21.00 och 06.00. Minst ett körfält åt varje håll kommer vara öppet under arbetet.

Asfaltering av en fjärde fil, Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbeten med våra broar

  • Arbetet med Nockebybron syns knappt för dig som kör över bron, men det påverkar trafiken och framkomligheten eftersom ett körfält kommer att stängas av.
  • Det körfält som är avstängt över Drottningholmsbron kommer att vara avstängt tills breddningsarbetet är färdigt.
  • Ett körfält stängs av över Kärsön under hösten. Det gör Trafikverket för att börja bygga den nya gång– och cykelvägen som i framtiden kommer att gå på vägens högra sida, i riktning mot Nockeby.

Arbete med broar, Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tunnel under Lovön

E4 Förbifart Stockholm kommer att gå i tunnel under Mälaren och Lovön i Ekerö kommun. Den ansluter till väg 261, Ekerövägen, med trafikplatser vid Edeby och Tillflykten. Mer om arbetet på Trafikverket.

Tunnel under Lovö, Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Psst! Du kan prenumerera på Trafikverkets nyheter för arbeten i Ekerö kommun, både via nyhetsbrev och SMS.