Granskning pågår i detaljplanen för ny skola på Bryggavägen

Bild från gestaltningsprogrammet för en ny skola på Bryggavägen. Grönområden och Ekebyhovsbacken i bakgrunden. Ljusgröna skolbyggnader.

I östra delen av Ekebyhovsdalen, sydöst om Ekerö centrum, planerar kommunen en ny skola för upp till 900 elever. Nu pågår granskning för att hämta in synpunkter.

Planen har tidigare varit ute på samråd där allmänheten fick ge synpunkter. I redogörelsen från samrådet kan du läsa mer om hur vi tagit tillvara på synpunkterna och hur detaljplanen justerats.

Granskning 8 november – 8 december 2021

Nu kan du se det omarbetade förslaget under granskningen. Granskningen är det sista tillfället att lämna synpunkter på detaljplanen innan den beslutas.

Under granskningstiden hittar du alla planhandlingar och redogörelsen från samrådet på biblioteket i Ekerö Centrum, i kommunhusets tillfälliga reception och här på kommunens webbplats.

Vad är granskning?

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Mer om projektet och alla handlingar hittar du här under på sidan om planprojektet.

Mer information inom området

  1. Ett flygfoto med ett streckat området som visar vilket område den nya detaljplanen omfattar

    Den nya detaljplanen för Lundhagens strand gör det...

  2. Illustration över den tänkta skolbyggnaden vid Bryggavägen

    Den nya detaljplanen för Bryggavägen gör det möjli...