Solnedgång.

Fortsatt höga betyg kring trygghet i Ekerö kommun

Sedan 2020 genomförs årliga trygghetsmätningar i Region Stockholm för att utveckla polisens och kommunernas arbete och för att kunna mäta effekterna av det arbete som görs. Den senaste undersökningen genomfördes under våren 2021 och visar att den upplevda tryggheten i Ekerö ligger fortsatt högt.

I trygghetsundersökningen som genomfördes under våren tillfrågades 999 personer, varav 556 svarade. Det är en svarsfrekvens på 55,7 procent. I jämförelse med förra året, ligger Ekerö kommun i år ännu högre inom flera områden och väldigt bra i jämförelse med övriga områden i länet.

- Att känna sig trygg och säker är en av samhällets absolut viktigaste uppgifter och något som vi i kommunen satsar på. Oavsett om man är på väg till och från jobbet, tar sig en löptur sent på kvällen eller lämnar sina barn på skolan, så ska man känna sig trygg, oavsett tid på dygnet och oavsett plats i kommunen. Därför gläds vi åt att den upplevda tryggheten i Ekerö kommun fortsatt ligger högt. En fråga vi från kommunen har prioriterat och jobbar mycket med, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

- Vi är glada för att den upplevda tryggheten fortsatt ligger högt i kommunen. Det är även något som den årliga undersökningen från SCB visar. Det är ett kvitto på att de insatser och prioriteringar vi gör ger effekt och vi kommer att fortsätta analysera resultatet för att se vad vi ska prioritera framöver. Utöver detta så väger vi givetvis in alla synpunkter som kommer in till oss på annat håll, säger Lena Törnblom Löfquist, samordningschef Ekerö kommun.

Trots höga betyg inom flera områden finns förbättringspotential när det kommer till otrygga platser, närvaro av polis och utsatthet för brott.

- Undersökningen visar att allmänheten känner sig otrygg på kvällstid i framförallt Stenhamra centrum och Ekebyhov-Träkvista-Väsby. Ekebyhov-Träkvista-Väsby har dessutom en negativ utveckling kopplat till otrygghet på kvällen och är det område där flest boende känner oro att utsättas för överfall eller misshandel. Därför kommer vi på polisen att lägga extra tid på närvaro och synlighet i de här områdena. I Stenhamra kommer vi också att arbeta med ordningsstörningar och motortrafik på gång- och cykelvägar, säger Marie-Louise Mattsson, kommunpolis för Ekerö.

Åtgärder och insatser

 • Kommun och polis har samarbetat för att öka tryggheten ute genom närvaro av fler vuxna under kvällar och helger, sommar och höst de senaste två åren.
 • 2020 startade sommarpolarna som befunnit sig på de platser där unga samlas, de har fortsatt sitt arbete inpå hösten.
 • En hel del platser i kommunen som uppfattats som otrygga har röjts och tunneln under Ekerövägen i centrum har fått ökad belysning.
 • Polisen har ökat sin spontana närvaro i kommunen och rör sig både på vägarna och på strategiska platser.
 • Polisen gör även trafikkontroller på ungdomar i motorfordon och hastighetskontroller utanför skolor och andra känsliga platser.

Områden som ingår i undersökningen

 • Problem i området
 • Utsatthet för: fysiskt våld, hot, stölder, skadegörelse och bedrägeri
 • Trygghet
 • Anmälan om brott

Resultat 2021

Den upplevda tryggheten i det egna bostadsområdet har ökat på alla punkter

 • Otrygg ute på kvällarna har minskat från 13,9 till 11,1%.
 • Andelen som känner sig ”mycket trygg” har ökat från 35,7 till 45,8%.
 • Andelen som inte går ut på kvällen av oro för att utsättas för brott har minskat från 7,5 till 5,4%.
 • Oro för att ”utsättas för överfall i området där du bor” har minskat från 23,7 till 13%.

Området där du bor

 • Mörka områden och dålig belysning har minskat från 66,5% till 51%. Av dessa har de som svarat ”ja, men det är inget problem" ökat från 11,4 till 19,1%. Men 70% av boende i Stenhamra upplever det som en otrygghetsfaktor.
 • Otrygga platser och annat. Otrygghet på grund av: klotter, skadegörelse, nedskräpning, påträngande tiggeri, anlagda bränder och motorburen problematik har alla minskat betydligt. Även narkotikarelaterad otrygghet, stökiga ungdomar på allmänna platser och utsatthet för skadegörelse har minskat.
 • Otrygghet på grund av stökiga grannar, berusade personer och bråk utomhus, ligger lika som förra året.
 • Utsatthet för brott. En ökning när det gäller utsattheten för fysiskt våld som ger smärta. Från 1.3 till 1,7% av de svarande. Även utsattheten för bedrägeri har ökat.
 • En ökning har också skett bland tillgreppsbrotten i alla kategorier (bostad, sommarstuga, vind, källare, av och ur bil och båt). Oro för att utsättas för de här brotten har minskat betydligt, exempelvis från 58,2 till 45,4% för bostadsinbrott.

2020 var Ekeröborna i högre grad än grannkommunerna störda av påträngande tiggeri vilket har minskat i år då kommunen infört tiggeriförbud.

Polisen och kommunens engagemang för trygghet

 • På frågan om polisen och kommunen bryr sig om problemen har båda fått sämre betyg än 2020.
 • Polisen bryr sig om de problem som finns; 46% (-21) 51% (-20).
 • Kommunen bryr sig om de problem som finns; 42% (-21) mot 49% (-20).

Påverkan av Coronapandemin

Pandemin bedöms ha en relativt stor inverkan på vissa svar i årets undersökning. Frågor som handlar om att man avstått från aktiviteter och lokaltrafik har i princip alla ökat jämfört med 2020.

Om trygghetsundersökningen i Region Stockholm

Origo Group har genomfört trygghetsmätningen under mars till juni 2021. Trygghetsmätningar genomförs i ett forskningssamarbete med Centrum för polisforskning och utveckling vid Linnéuniversitetet. Mätningen våren 2021 är den andra och används lokalt som grund för gemensamma insatser från polisen och kommunerna. Mätningarna kan också användas för att följa upp insatser som genomförts.

Urvalet i regionen består av totalt 83 911 individer 16–85 år och har genomförts i 39 av regionens kommuner och stadsdelar. I Ekerö kommun har undersökningen skickats till 999 invånare, där 556 har svarat, det är en svarsfrekvens på 55,7 procent vilket är något högre än medel som ligger på 52,5 procent. Resultatet visas på kommunal nivå och för olika områden i kommunen.

Pressfrågor?

Anna-Klara-Lindholm-kontaktkort.jpg
Anna-Klara Lindholm
Presschef
Ekerö kommun

Läs mer

 1. Vad roligt att du vill vara med och stärka trygghe...

 2. Här i Ekerö kommun finns tre fritidsgårdar, Träkvi...

 3. Med syfte att göra Ekerö kommun till en ännu trygg...