Situationsplan för Träkvista torg.

Situationsplan för Träkvista torg. Du hittar fler bilder på sidan för Träkvista torg.

Nästa steg för Träkvista torg - detaljplanen godkänd

Kommunfullmäktige beslutade den 9 december 2020 att godkänna detaljplanen för Träkvista torg. Det innebär att detaljplanen har vunnit laga kraft och att den inte längre kan överklagas.

Vad händer nu?

Nästa steg är bygglovsprövning. I det steget arbetar vi vidare med utformningen av området Träkvista torg. Planen är att utveckla området till ett lokalt centrum med livsmedelshandel, butiker, bostäder, vårdboende och torg.

Byggprojektet för Träkvista torg kommer att pågå under cirka fem år. Projektet indelas i flera etapper så att vi kan säkerställa en bra trafiksituation och god miljö under byggtiden.

Mer om Träkvista torg hittar du på projektsidan här under.

Läs mer

  1. Stadsbyggnadsförvaltningen i Ekerö kommun har tagi...