Så tycker Ekeröborna om sin kommun – resultatet från SCB:s medborgarundersökning är här

Flygbild över Ekerö centrum.

Ekeröborna är mycket nöjda med Ekerö kommun som en plats att bo och leva på. Det visar resultatet från SCB:s medborgarundersökning, som genomfördes under hösten 2021

Sammanlagt deltog 161 kommuner 2021. Undersökningen skickades ut till 1200 slumpmässigt utvalda Ekeröbor och totalt var det 507 svarande, dvs. 43 procent. I SCB undersökningen får medborgarna bedöma vad de tycker om kommunen utifrån en rad olika områden, som exempelvis skola och omsorg, boende, samhällsservice, kulturliv och idrott.

Ekerö kommun beslutade 2020 att delta i undersökningen varje år för att kontinuerligt följa utvecklingen och få en temperaturmätning kring vad medborgarna tycker om sin kommun att bo, leva och verka i.

- Jag vill tacka alla Ekeröbor som tagit sig tid att svara på undersökningen, den ger både invånarna en möjlighet att säga sitt samtidigt som det är otroligt värdefullt för oss att få reda på vad som fungerar bra och vad vi behöver utveckla vidare. Tillsammans med andra undersökningar och fakta blir detta viktiga beslutsunderlag i vårt fortsatta förbättringsarbete, säger Christina Hedberg, kommundirektör Ekerö kommun.

En bra plats att bo på

Årets resultat visar att hela 96 procent tycker att kommunen är en bra plats att bo och leva på. Det är bättre än genomsnittet för Sveriges samtliga kommuner som är 92 procent. 63 procent av Ekeröborna skulle rekommendera andra att flytta hit. 100 procent av de svarande tycker att närhet till natur och parker är viktigt.

Många anser att det finns bra förbindelser med kollektivtrafik, bra parkeringsmöjligheter, att det är tyst och lugnt och att det finns närhet till bra samhällsservice såsom sjukvård och livsmedelsbutiker. När det gäller utbudet av nöjes- och kulturliv rankas biblioteken högt, men också att det behövs fler mötesplatser för både unga och äldre i kommunen.

En trygg kommun

Ekerö ligger fortsatt högt när det kommer till trygghet. Något som bekräftar den trygghetsmätning som Polisen gjorde under 2021. Däremot får kommunen låga betyg när det kommer till hur väl man informerar vid samhällsstörningar och polisens närvaro i kommunen.

- Ekerö kommun är en plats där man ska kunna leva och bo i trygghet. Det är därför jag är stolt över att både den faktiska och den uppleva tryggheten fortsatt är hög. Kommunens trygghetsarbete är kontinuerligt och en viktig del i detta arbete är våra kommunala väktare som patrullerar i kommunen samt vårt samarbete med polisen. Undersökningen visar att medborgarna känner ett missnöje över att polisen inte är tillräckligt synlig i vår kommun. Detta är något som vi lyfter till polisen i alla sammanhang som vi kan, och det kommer vi fortsätta med. Vårt mål är att i vår dialog med polisen verka för en ökad närvaro, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens verksamheter

76 procent anser att kommunen sköter sina verksamheter på ett bra sätt. Hämtning av hushållsavfall och utbudet av platser för förpackningsåtervinning får överlag bra betyg. Däremot rankas kommunen lågt när det gäller det egna arbetet inom miljö- och klimatpåverkan. Skötseln av vägar och gator och naturområden rankas högt.

Inom förskola/skola anser 93 procent att förskolan fungerar bäst följt av grundskolan med 77 procent. 63 procent anser att äldreomsorgen fungerar bra. Det är bättre än genomsnittet för Sveriges samtliga kommuner och kommunerna i Stockholms län.

Lågt förtroende och få möjligheter till inflytande

I frågor som rör förtroende och inflytande har Ekerö kommun ett lägre resultat än många andra kommuner. Förtroendet för kommunens förtroendevalda är lågt och få anser att de förtroendevalda tar ansvar och fattar genomarbetade beslut.

- Jag kan konstatera att vi behöver bygga fler broar mellan kommunens invånare och politiken. Vi måste underlätta för fler Ekeröbor att aktivt delta i Ekerös utveckling, säger Adam Reuterskiöld.

Vill veta mer om samhällsplanering

I undersökningen finns även en tilläggsfråga rörande samhällsplanering som visar på att 83 procent av de svarande vill veta mer. Där vill 78 procent veta mer om trafik och vägar och plan- och byggprojekt. Bland plan- och byggprojekten hamnar Ekerö centrum, Träkvista torg, Stenhamra centrum och badhuset i topp.

Resultatet från undersökningen analyseras och används som en del i utvecklingsarbetet för att kunna förbättra den service och de tjänster som Ekerö kommun levererar till medborgarna.

Om medborgarundersökningen

SCB:s medborgarundersökning är en upplevelse- och attitydundersökning som genomförs varje år. Undersökningen ger en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun och ger dem en möjlighet att tycka till. Från 2021 har enkäten ändrat utformning. Frågorna ställs nu på ett annat sätt än tidigare och även svarsskalan är ny. Att enkäten ändrat utformning och struktur gör att det inte går att göra jämförelser tillbaka i tiden på samma sätt som tidigare.

Rapporten finns i sin helhet här: SCB medborgarundersökning 2021 Länk till annan webbplats.

Pressfrågor?

Anna-Klara Lindholm 04.jpg
Anna-Klara Lindholm
Presschef
Ekerö kommun

Mer information inom området

  1. Flygbild över Ekerö centrum.

    För tredje året i rad har Ekerö kommun deltagit i ...

  2. Barn som skriker i en megafon.

    Ekerö kommun är med i SCB:s årliga medborgarunders...

  3. Barn som bygger torn av träklossar.

    Här hittar du vägar till statistik om vår kommun.