Utanför badhuset. Stolpar i marken håller upp en silvrig, glittrig, böljande rörliknande installation.

Se fler bilder lite längre ner.

Beatrice Hansson får uppdraget för konstnärlig gestaltning av badhuset

Guldvind och silverhav är namnet på konstverket som ska ta plats utanför badhusets entrétorg och inne i huvudentrén. I samspel med arkitekturen ska utsmyckningen ge badhuset en identitet och väcka nyfikenhet hos besökarna.

Beatrice Hanssons förslag på konst till badhuset, både utomhus och inomhus, fokuserar på vattnets rörelser, ljusreflektioner och skuggspel.

Konsten, som består av aluminium och stål, ska ljussättas för att skapa ännu mer effekter kring ljus- och skuggspel.

- Jag arbetar alltid med gestaltning som inkluderar arkitekturen, landskapet och den plats vi befinner oss på. Badhuset och omgivningen, med alla olika aktiviteter som handlar om kroppen, rörelser, att springa, leka, simma och spela. Jag tänker också på naturen där vinden, vattnet, solen och jorden är representerade i mitt förslag. Jag tror att det vindlandskap jag har skissat på, kommer förstärka tanken om aktivitet och rörelse som redan finns kring området och badhuset, och att det kommer att bidra till att skapa ett väl synligt landmärke. En plats där alla är välkomna, säger Beatrice Hansson.

Förutom att installationen utsmyckar miljön så kommer de så kallade krumelurerna i vissa delar att fungera att klänga på, balansera och sitta på. För stora och små.

Enig jury

En jury har gått igenom de 80 intresseanmälningar som har kommit in.

- Valet av temat "Vattenvägar och livsrum" grundar sig i Ekerö kommuns närhet till vatten och också den viktiga historiska betydelsen av vatten i kommunen. Det var tydligt att Beatrices förslag bäst tar till vara på platsens förutsättningar och svarar mot det som vi efterfrågade i konstprogrammet, säger Iréne Hededal, chef för kultur- och fritidsförvaltningen.

Helena Butén Langlet (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden hoppas att installationen kommer att glädja stor som liten på olika sätt.

-Beatrice förslag blev ett lätt val för oss i styrgruppen, säger hon.

Bilder på Guldvind och silverhav

Skisser av Beatrice Hansson.

Utanför badhuset. Stolpar i marken håller upp en silvrig, glittrig, böljande rörliknande installation.

Guldvind utanför entrén. Krumelurerna kommer att fungera att klänga på för de mindre barnen, hänga, balansera och kanske sitta på. Hela området är en plats för lek och rörelse.

Entrén i badhuset. I taket syns en silvrig, glittrig, böljande rörliknande installation. Här finns en reception och soffor.

Silverhav. Inne i byggnaden möts man av ett silvrigt, glittrigt, för ögat rörligt tak. Det ger känslan av att vara under vattnet.

Utanför badhuset på kvällen. Stolpar i marken håller upp en silvrig, glittrig, böljande rörliknande installation som belyses.

Guldvind på kvällen. Belyses på kvällen för att skapa skuggeffekter från gestaltningen samt även fungera som allmänbelysning. (Guldvind kommer dock ha en annan placering än vad bilden visar.)

Det vinnande förslaget fokuserar på vattnets rörelser och ljusreflektioner och skuggspel genom en omfattande skulptural installation i taket inomhus samt en tvådelad skulptural installation i flera nivåer utomhus. Konstnären har i det fördjupade förslaget tagit fram fler bilder som visar konstverket vid olika tider på dygnet och ytterligare förtydligat relationen till platsen och arkitekturen.

Förslaget beskriver tydligt teknisk genomförbarhet och presenterar hantering av säkerhets- och underhållsfrågor.

Delar av förslaget inomhus har ersatts med taktila rörskulpturdelar på marken utomhus som samspelar med rörskulpturdelarna i luftrummet. Konstverket är utfört i aluminium och stål och är ljussatt för att skapa ytterligare effekter kring ljus- och skuggspel.

Förslaget relaterar på flera sätt till konstprogrammet och vatten, rörelse och livsrum. Det tillför något unikt, spännande, och fantasifullt och aktiverar platsen. Det lockar besökare och kan upplevas på nära och långt håll. Det bidrar med orienterbarhet genom sin placering på olika nivåer.

Konstverket skapar dynamik i relation till och förstärker arkitekturen. Det bjuder in till interaktivitet och kommer att upplevas olika vid olika tider på dygnet. Förslaget om ljussättning ger en ytterligare dimension. Det tillför en lekfull och sinnlig aspekt genom reflektioner och ett intresseväckande ljus- och skuggspel. Den detaljerade tekniska beskrivningen säkerställer drift- och skötselfrågor.

Mer information inom området

  1. Vi bygger ett badhus och nya omklädningsrum vid Tr...

  2. Nu har kommunstyrelsen godkänt tekniska nämndens b...

  3. Badhusprojektet pågår för fullt. Byggtiden är berä...