Ekerö kommun stiger i NKI-mätning om företagsservice

Färgad pil som pekar uppåt

I årets NKI-mätning (Nöjd Kund Index) ökar Ekerö kommuns betyg inom företagsservice, från index 69 (2020) till 74 (2021), även snittet i Sverige ligger på index 74. NKI-mätningen görs i samarbete med Stockholms Business Alliance (SBA) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

- Det är väldigt glädjande att förbättringsarbetet som kommunen påbörjade 2020 har gett resultat. Vår näringslivsstrategi beslutades av kommunfullmäktige i april 2021 och sedan dess har vi jobbat ännu mer systematisk med näringslivsfrågorna. Vi genomför exempelvis dialog- och branschträffar och företagsbesök, där både näringslivsenheten och stadsbyggnadsförvaltningen är med, säger Johan Elfver, näringslivschef Ekerö kommun.

- Jag är glad och stolt över att vi i år har klättrat ordentligt uppåt i rankingen och att vi även har en relativt stabil ökning över tid. De senaste åren har stadsbyggnadsförvaltningen satsat på att förbättra sin information, tillgänglighet, effektivitet och service - något som vi kommer fortsätta med framöver, säger Christina Hedberg, kommundirektör Ekerö kommun.

Höga betyg inom flera områden

Ekerö kommun får höga betyg inom bygglov (72), miljö- och hälsoskydd (78) samt livsmedelskontroll (79). I den sammanvägda bedömningen om företagsklimatet i hela Sverige så rankas Ekerö på plats 104 av 290 (2021) jämfört med plats 151 (2020). Totalt i SBA-regionen, som har 55 medlemskommuner, hamnade Ekerö på rankingplats 33.

Fler är mer nöjda i medlemskommunerna

Sedan SBA började genomföra NKI-undersökningen har företagen blivit alltmer nöjda i de 55 medlemskommunerna. Betyget har i genomsnitt ökat från knappt godkänt (NKI 63) till ett stabilt högt betyg (NKI 74). Andelen kommuner som fått höga eller mycket höga betyg har ökat och andelen med låga eller mycket låga betyg har minskat inom samtliga undersökta myndighetsområden.

Utöver den här mätningen så är Ekerö kommun med i Nyföretagarbarometern och Svenskt Näringslivs enkät Företagsklimat.

Om NKI-mätningen

NKI-mätningen bygger på faktiska myndighetskontakter och mäter kundnöjdheten inom företagsservice. NKI-ranking tas fram totalt och för respektive myndighetsområde.

Totalt har 79 företag, som hade myndighetskontakt med Ekerö kommun 2021, svarat på frågor om hur nöjda de är med kommunens bemötande, information, tillgänglighet, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De myndighetsområden som omfattas av mätningen är brandskydd, serveringstillstånd, livsmedelskontroll, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och bygglov.

NKI-mätningen i sin helhet:

SBA-foretagsklimat-2022-2021.pdf (stockholmbusinessalliance.se) Länk till annan webbplats.

Mer information inom området

  1. Micael Dahlen

    28 april arrangerades Näringslivsdagen på Skytteho...

  2. Vetefält.

    Är du intresserad av att starta företag? Eller är ...

  3. Jungfrusund. Man ser Mälaren. Till vänster pågår ett bygge på höger sida ser man de nybyggda husen vid Jungfrusund. 

    Behöver du hjälp att flytta ditt företag till Eker...