Alla vill lyssna på grundsärskolan

SETT-mässan där elever från Ekebyhov grundsärskola framförde föreläsningen "Vi är inte lika dumma i huvudet som folk tror". På bilden syns också eleverna från skolan som tidigare skrivit boken "Judith och muppskolan".

"Vi är inte lika dumma i huvudet som folk tror" var namnet på föreläsningen som elever från Ekebyhov grundsärskola höll under SETT-dagarna i Stockholm den 28 april. SETT är Skandinaviens största konferens och mässa för modernt och innovativt lärande.

Eleverna blev tillfrågade att föreläsa på mässan för att kunna bidra med sina perspektiv på grundsärskolan som skolform och vad det betyder att bli bemötta som kompetenta individer.

"Vi är inte lika dumma i huvudet som folk tror"

Elevernas föreläste om sina upplevelser av skolan, entreprenörskap i undervisningen och vad de lyckats åstadkomma under tiden på grundsärskolan. Eleverna fick också ett tillfälle att spränga barriärer av fördomar och visa sin kompetens.

Eleverna belyste hur viktigt det är att bli bemött med en tro på att alla elever på grundsärskolan kan lära sig nya saker.

UNIQ-projektet

Eleverna har uppmärksammas även tidigare för sitt arbete med entreprenörskap i skolan genom det elevägda projektet UNIQ. Bland annat har de givit ut boken "Judith och muppskolan" som bygger på några av elevernas egna upplevelser om hur det är att börja på grundsärskola. Genom den påhittade huvudpersonen Judith tar boken upp ämnen som mobbing, exkludering, men också vänskap och gemenskap.

Boken kan du köpa boken på elevernas egna webbshop: www.uniq70.com Länk till annan webbplats., på Bokus och på Adlibris.

SETT står för Scandinavian Education Technology Transformation.

Mer information inom området

  1. Ekebyhovsskolan.Några elever går mot skolgården. Skolan ligger till vänster i bild och till höger ser man matsalen.

    Anpassad grundskola, som förut kallades för grunds...

  2. Ekebyhovsskolan.Några elever går mot skolgården. Skolan ligger till vänster i bild och till höger ser man matsalen.

    På den kommunala skolan Ekebyhov finns anpassad gr...

  3. En väldigt glad och stolt Denice fick ta emot priset av Sveriges överbefälhavare Micael Bydén.

    Ett stort grattis säger vi till Denice Sverla, bit...