Barn som håller två vuxna i händerna.

Sänkt avgift i januari för kommunala förskolor och fritids som tack för stödet under pandemin

I början av 2022 hade vi ett väldigt ansträngt läge i kommunens förskolor och fritidshem med en hög sjukfrånvaro hos personalen. Kommunen uppmanade därför vårdnadshavare som hade möjlighet, att ha barnen hemma eller försöka ordna omsorg på annat sätt.

Som tack så har barn- och utbildningsnämnden tagit beslut om att halvera fakturan för den kommunala barnomsorgen för januari. Den reducerade fakturan kommer under maj månad.