Invigning av Hovgårdens informationscenter på Adelsö

Adelsö hembygdsgård.

Måndagen den 13 juni invigdes Hovgårdens informationscenter och den nya världsarvsutställningen på Adelsö. Här kan besökare ta del av broschyrer, kartor och information om världsarvet Birka-Hovgården, litteratur om kommunens världsarv och andra resmål samt information från bland annat lokala föreningar och företag.

År 2021 inledde Ekerö kommun projektet ”Upptäck Hovgården”, med syfte att genom samarbete med det lokala förenings- och näringslivet främja Hovgårdens erbjudande som besöksmål. En av projektets delar bestod av att bygga upp ett informationscenter med tillhörande världsarvsutställning.

- Hovgårdens stora styrka är de många engagerade Adelsöborna och det välutvecklade föreningslivet på ön. De lokala krafterna är avgörande för att utveckla besöksmålet Hovgården och kommunens satsning på samverkan kommer förhoppningsvis ge långvariga positiva effekter. Att få leda det här projektet har varit fantastiskt och nu när informationscentret är på plats jobbar jag vidare tillsammans med det nätverk som byggts upp kring världsarvet. Min framtidsvision är att Hovgården blir ett tillgängligt och spännande besöksmål som är lätt att orientera sig i och där besökaren känner hur informationscentret, Café Hovgården, kyrkan, idrottsplatsen, vikingagården och badplatsen hör ihop och tillsammans erbjuder en fantastisk besöksupplevelse, säger Faravid Svalfors af Ugglas, projektledare för ”Upptäck Hovgården”.

Utställningen har som syfte att förstärka besökarens upplevelse och skapa en större förståelse för världsarvet Hovgården.

- Här kan besökare ta del av texter på svenska och engelska om Birka och Hovgården och om de människor som levde på platsen under vikingatiden. Digitala tavlor visar människor i återskapade dräkter och bildspel tar oss på en vandring genom fornlämningsområdet. Det kanske mest iögonfallande inslaget är den stora illustrationen av Mats Vänehem som visar hur Hovgården kan ha sett ut någon gång på 900-talet, säger Faravid Svalfors af Ugglas.

Om Hovgårdens informationscenter

Hovgårdens informationscenter ligger vid Adelsö Hembygdsgård (Adelsö Ringväg 112) och har öppet hela sommaren mellan kl. 11–16.

Öppet hus

Söndagen den 19 juni är det öppet hus mellan 13.00-16.00, då kan du lyssna på vikingamusik med Per Runberg kl. 14:30-16:00, Kalle Runristare berättar om världsarvet och visning av världsarvsutställningen erbjuds. Ingen anmälan krävs!

Mer information & frågor

Anna-Klara Lindholm 04.jpg
Anna-Klara Lindholm
Presschef
Ekerö kommun