Människor som för sig längs en promenadstig utmed vattnet en solig sommardag

Visualisering av strandpromenaden

Ny strandpromenad intill Ekerö strand

Nu bygger kommunen en vacker strandpromenad med småbåtsbrygga och lekplats intill det nya bostadsområdet, Ekerö strand. Parken blir en förlängning av gång- och cykelbanan som går längs med vattnet i Tappströmskanalen idag.

Förarbetet till den nya strandpromenaden startade 2021 och till hösten 2022 ska kanalen muddras. Den nya strandlinjen byggs upp av sten och olika sorters vegetation som blir en naturlig övergång mellan land och vatten. Hela strandpromenaden med utegym, planteringar, trädäck där man kan umgås, bryggor, soffor, hammockar, snurrbara stolar och en ny lekplats ska vara klar 2024.

I etapp 1, som beräknas bli klar 2023, ingår en asfalterad gång- och cykelväg och en promenadväg längs vattnet. Det blir också öppna gräsytor och ängsytor med träd, buskar och blommor. Två av bryggorna får sittplatser och en konstnärlig gestaltning av Axel Lieber och småbåtsbryggan kommer att ha plats för 20 båtar.

Etapp 2, som startar 2024, är lekplatsen som får temat vatten med många, spännande aktiviteter för både barn och vuxna.

Mer information inom området

  1. En illustration med hus i rött, gult och vitt. Husen har fem våningar. 

    Skissuppdraget för den konstnärliga gestaltningen ...

  2. Människor som för sig längs en promenadstig utmed vattnet en solig sommardag

    Här ska vi bygga en förlängning av gång- och cykel...

  3. En blå byggnad i två plan. Illustration över förskolan sedd från framsidan.

    Ekerö strand står inför en exploatering med nytt b...