P-12 Shuttle bärplansbåt

P-12 Shuttle-Candela bärplansbåt. Foto: Candela

Ekeröpendeln blir testlinje för ny elektrisk bärplansbåt

Nu är det klart att den eldrivna bärplansbåten Candela P-12 Shuttle – världens mest energieffektiva och snabbaste elektriska fartyg i passagerartrafik – ska testköras i pendelbåtstrafik mellan Tappström och Klara Mälarstrand på linje 89 under 2023. Pilotprojektet är ett samarbete mellan Trafikverket, Region Stockholm och Candela.

- Ekerö kommun ser fram emot pilotprojektet med bärplansfartyg. Pendelbåtlinje 89 är ett uppskattat komplement till kollektivtrafiken i Ekerö, men med ny teknik kan restiden, buller, utsläpp och vågsvall minskas. Ekerö är den enda kommunen i regionen som inte har direkttrafik mot centrala Stockholm på räls eller med bussar. Om bärplanfartyget lever upp till förväntningarna, då kan pendelbåten komma att bli Ekerös motsvarighet till pendeltåget med attraktiva restider och tätare avgångar, säger Pepijn Klaassen, trafikplanerare Ekerö kommun.

För resenärerna innebär det att resan från Ekerö till stan går på 25 minuter, i stället för de 55 minuter som landtrafik och pendelbåtar tar idag.

Testturerna med Candela P-12 Shuttle kommer inte att ersätta den ordinarie pendelbåtslinjen 89 som kommer att fortsätta gå som vanligt. Men, de passagerare som vill resa med den nya båten kan göra det till ordinarie taxa.

Faktaruta

  • Testet beräknas starta under våren 2023 och avslutas under höst/tidig vinter samma år.
  • Fartyget är 12 meter långt och 4,5 meter brett, rymmer 30 passagerare och på- och avstigning sker i fören.
  • Tack vare bärplan som lyfter skrovet ovanför vattnet blir det världens energieffektivaste och samtidigt snabbaste elektriska fartyg i passagerartrafik.
  • Energiförbrukningen kommer att minska med cirka 80 % om man jämför med konventionella båtar.
  • Fartygets marschfart är ca 25 knop och resan från Ekerö till stan kommer att ta 25 minuter.
  • För att fartyget ska kunna bibehålla sitt energieffektiva flygläge så mycket som möjligt har Länsstyrelsen beviljat ett undantag från hastighetsbegränsningen på 12 knop som gäller den sista biten in till city.
  • Pilotprojektet görs i samarbete mellan Trafikverket, Candela och Region Stockholm.

Mer information inom området

  1. Pendelbåten LUX i Ekerökanalen.

    Ekerö kommun består av 140 små och stora öar. Vi h...