Ukrainas flagga, Sveriges flagga, Ekerö kommuns flagga

Ny lagstiftning om mottagande av asylsökande

1 juli 2022 ändrades lagen om mottagande av asylsökande och vi fick en förordning om anvisning av en kommun som ska ordna boende för vissa utlänningar. Detta innebär att Ekerö kommun ska ta emot och ordna bostad åt 86 flyktingar från Ukraina.

Den nya lagen innebär att kommunerna ska ta emot och ordna bostad åt ett specifikt antal flyktingar från Ukraina. Ansvaret är jämt fördelat över landet och mottagningstalen inom region Stockholm är regionalt beslutat. För Ekerö kommun innebär det 86 personer. Ekerö har per 7 juli tagit emot nästan hela sitt mottagningstal.

Anvisning enligt lagen görs av Migrationsverket. Man kan alltså INTE vända sig till kommunen.

Om man som flykting från Ukraina, efter den 1 juli, är bostadslös och behöver hjälp med bostad ska man ta sig till Migrationsverkets mottagningsenhet på Pyramidvägen 2 A i Solna. Man kommer därifrån att skickas till ett av Migrationsverkets ankomstboenden.

Där utreds sedan var i landet det finns platser kvar inom kommunens anvisningstal. Man kan då hävda anknytning till en viss kommun med anledning av tex familjerelationer, arbete eller skola. Migrationsverket försöker då hitta platser så nära den kommunen som möjligt.

Förordning om anvisning av en kommun som ska ordna boende för vissa utlänningar (2022:1008)  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lag om mottagande av asylsökande m.fl. ( Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.1994:137) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om krisberedskap & flyktingmottagande

Mer information inom området

  1. Ukrainas flagga, Sveriges flagga, Ekerö kommuns flagga

    Här får du information och svar på vanliga frågor ...

  2. Ukrainas flagga, Sveriges flagga, Ekerö kommuns flagga

    Nu har vi tagit emot de första flyktingarna till e...

  3. Händer som håller varandra.

    Vi förbereder mottagandet av flyktingar i kommunen...