Linje 350 mellan Ekerö och Fittja centrum går igen

Färjan mellan Slagsta och Jungfrusund med busslinje 350. Foto: Tommy Enefalk

Foto: Tommy Enefalk

Trafikförvaltningen Region Stockholm har tagit beslut om att åter sätta in busslinje 350 som går mellan Ekerö och Fittja centrum.

Hösten 2019 påbörjade SL en testperiod för linje 350 mellan Tappström - Jungfrusund - Fittja centrum.

2021 lades linjen ner eftersom pandemin gjorde att det var få som nyttjade linjen och resultatet av testperioden blev missvisande. Nu har SL beslutat att sedan 22 augusti i år starta ett nytt försök med linje 350.

Det blir fortsatt ett testförsök som pågår hela 2023 ut, dvs till 31 december 2023. Efter detta kommer linjen att utvärderas, ju fler som nyttjar den desto bättre.

Detta är en bra alternativ resväg nu när Trafikverket utför arbeten på Ekerövägen.

Mer information inom området

  1. Pendelbåten LUX i Ekerökanalen.

    Ekerö kommun består av 140 små och stora öar. Vi h...

  2. Färjan mellan Slagsta och Jungfrusund med busslinje 350. Foto: Tommy Enefalk

    Trafikförvaltningen Region Stockholm har tagit bes...