Så tycker Ekeröborna om att bo i kommunen

Flygfoto över Ekerö centrum med Mälaren i bakgrunden.

SKOP Analys har på uppdrag av Ekerö kommun intervjuat 2 385 av kommunens invånare, mellan 18 och 84 år, om vad de tycker om att bo i kommunen. Man har ställt frågor både till dem som har flyttat till kommunen och till dem som är födda och uppvuxna på någon av öarna.

– Vi har gjort enkäten eftersom vi ville fråga kommuninvånarna själva om sånt som vi ofta tror att vi vet, till exempel varför personer väljer att flytta till Ekerö kommun och hur de vill bo. Resultatet ska hjälpa oss att förstå kommunens utveckling på ett lite djupare plan. När vi har mer information än den vi får från de prognoser som vi normalt tar fram över befolkningsutvecklingen kan vi göra ett bättre jobb, berättar Thomas Hammarström som är verksamhetsutvecklare i Ekerö kommun.

– Vi är förstås jätteglada för att så många har tagit sig tid och svarat på vår enkät vill verkligen tacka alla som har svarat på frågorna, fortsätter han.

78 procent av alla som har flyttat till Ekerö kommun har fått den typ av bostad som de helst ville ha och 80 procent av invånarna i kommunen vill bo kvar i samma område som de bor i nu om fem år.

På frågan om vad invånarna tycker är bäst med att bo i kommunen svarar många att det är lugnet, närheten till naturen, Mälaren och kollektivtrafiken. Många nämner också att det är nära till affärer, Ekerö centrum, olika slags service, aktiviteter och till Stockholm.

– Undersökningen visar också att invånarna tycker att kommunen är bäst för barnfamiljer, medelålders par utan barn och dom mellan 60 och 80 år, men inte lika bra för unga vuxna, säger Thomas Hammarström.

Det finns förstås också nackdelar, som till exempel, förtätning i bebyggelsen och den ökande trafikvolymen med köer och buller på vissa platser, särskilt i samband med byggprojekt. Invånarna har också synpunkter på trafiksäkerheten och efterlyser bland annat bättre och fler gång- och cykelbanor. De som bor i områden som ligger långt från kommunens centrum tycker att det är för långt till affärer och att det behövs bättre kollektivtrafik, särskilt på sena kvällar och helger.

Rapporten handlar också om hur Ekeröborna vill bo i framtiden och vad det får kosta.

Rapporten i sin helhet Pdf, 148.9 kB, öppnas i nytt fönster.

 • 83 % av alla som bor i Ekerö kommun bor i villa, radhus eller parhus.
 • 1 av 6 är födda i kommunen.
 • 28 % har bott mindre än 10 år i kommunen.
 • 78 % av alla som har flyttat till Ekerö kommun har fått den typ av bostad som de helst ville ha.
 • 61 % av inflyttarna tyckte att det var lätt att hitta rätt bostad.
 • 79 % av inflyttarna valde att flytta till en villa, ett radhus eller ett jordbruk.
 • 69 % av dem som har flyttat till Adelsö inte ville bo någon annanstans.
 • 80 % av invånarna i Ekerö kommun vill bo kvar i samma område om fem år.
 • 95 % av alla som bor på Lovön vill bo kvar där.
 • Bara 1 av 7 vill flytta till en annan kommun inom 5 år.
 • Ekeröborna har valt att bo här för att det är nära till naturen och Mälaren.
 • Ekeröborna har valt att bo här för att det är nära till kollektivtrafiken.
 • Ekeröborna har valt att bo här för att det är lugnt.

Mer information & frågor

Anna-Klara Lindholm 04.jpg
Anna-Klara Lindholm
Presschef
Ekerö kommun