Mälaröalliansen bildar styre för kommande mandatperiod

Majoritetsstyret för den kommande mandatperioden

Foto: Ekerö kommun – Fr.v: Sivert Åkerljung (KD), Emma Solnestam Lövenstad (C), Ove Wallin (C), Frida Tamker (M), Johan Elfver (M), Gunilla Lindberg (L), Fredrik Ohls (L), Alvar Kårfors (KD)

Idag har de borgerliga partierna Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Moderata samlingspartiet kommit överens om att bilda ett majoritetsstyre för den kommande mandatperioden som vi kommer att kalla Mälaröalliansen.

Sedan valet den 11 september har vi fört samtal om de sakpolitiska frågorna och vi har i god anda och samförstånd kommit överens om att bilda ett gemensamt styre för mandatperioden 2023 - 2026. Vi vill tillsammans utveckla Mälaröarna genom att vara lyhörda för våra invånares initiativ, behov, och åsikter. Vi vill ta vara på våra styrkor och göra det bästa för att möta de utmaningar vi har. Något vi vill särskilt betona är att alla barn ska lyckas i skolan eftersom barnen är vår viktigaste investering för framtiden. Samhällsbyggnads-, trygghets- och klimatfrågorna kommer att få stor betydelse i arbetet. Programförklaringen för Mälaröalliansen kommer att presenteras på en presskonferens i samband med Kommunfullmäktiges sammanträde tisdagen den 13 december.

- Jag ser fram emot fyra år av samarbete som inkluderar många moderata vallöften kring ledorden frihet, trygghet och hållbarhet där vi vill fortsätta tillsammans med våra borgerliga kollegor att ta ansvar för och utveckla hela kommunen. Vi har en lång och gemensam tradition av att utvecklingen ska ske med varsamhet och i takt med tiden. Genom att fortsätta ha en ansvarsfull ekonomisk politik står vi rustade för kommande utmaningar. Samarbete och delaktighet är kärnan för vårt styre, säger Johan Elfver (M), kommunstyrelsens ordförande.

- Vi Kristdemokrater är fortsatt med och tar ansvar i vårt borgerliga styre på Mälaröarna. Ekerö skall vara Sveriges bästa kommun att växa upp i, och alla barn skall nå kunskapsmålen i skolan! Vi vill vara med och bygga ett Ekerö där människor åldras i trygghet och värdighet. Nu fortsätter vi Ekerös positiva utveckling med nya skolor, idrottshallar och äldreboenden. Vi skall fortsatt vara en trygg och trivsam småstadskommun -Stockholms gröna lunga - med blandade upplåtelseformer, och där gestaltningen av våra nya centrumområden skall ges stor vikt. Ett Ekerö med både valfrihet och trygghet, och där människovärdet alltid är större än pengavärdet, säger Sivert Åkerljung (KD), kommunalråd.

- Jag är glad att Liberalerna återkommer till styret så vi gemensamt med våra liberala och borgerliga kollegor kan sätta fart för att förverkliga våra vallöften. Det handlar exempelvis om att värna och utveckla våra natur- och kulturmiljöer, bygga ett småskaligt och vackert Ekerö och Stenhamra centrum, ta täten i klimatomställningen, satsa på framkomlighet genom nya vägar, cykelvägar och busslinjer och inte minst bygga nya skolor och vårda dom fastigheter vi redan har, säger Fredrik Ohls (L), gruppledare.

- Vi i Centerpartiet gick till val på att alla barn ska få lyckas i våra skolor, att vi ska vara en klimatneutral kommun 2040, och att vi ska ha Sveriges bästa småföretagarklimat. Och vi är mycket glada att alla dessa områden kommer få stort fokus under mandatperioden och utmynna i många konkreta förbättringar. Vi är glada att vi får möjlighet att fortsätta styra tillsammans med våra borgerliga kollegor och samtidigt stärker den liberala rösten när Liberalerna åter är med i styret. Vi är fortsatt ödmjuka inför det ansvar att styra en kommun innebär, och samtidigt är vi fulla av energi att få göra våra öar ännu bättre. Medborgarna ska känna sig stolta över vår kommun, säger Ove Wallin (C), kommunalråd.

För ytterligare information och frågor:

Johan Elfver (M), kommunstyrelsens ordförande, Telefon: 073-660 40 92
Sivert Åkerljung (KD), kommunalråd, Telefon: 070-982 02 80
Ove Wallin, (C), kommunalråd, Telefon: 070-318 09 20
Fredrik Ohls (L), gruppledare, Telefon: 072-212 78 39