Tyck till om utvecklingen av södra Färingsö

Flygfoto som visar området som berörs av den fördjupade översiktsplanen på Södra Färingsö

Vi ska göra en fördjupning av kommunens översiktsplan (FÖP) över området södra Färingsö. Vårt första steg i arbetet är en dialog med allmänheten. Syftet är att få in idéer och kunskap om hur området används idag och hur det kan utvecklas i framtiden.

Digital kart-enkät

Den här gången kommer dialogen att genomföras som en enkät i en digital karta. Via länken nedan kommer du till en instruktion om hur du ska gå tillväga och sedan vidare till kartan.

Enkelt förklarat går det till så att du i kartan markerar vilka områden du tycker ska utvecklas, bevaras eller förändras.

Enkäten är öppen mellan den 14 november - 12 december, 2022

Behöver du hjälp med enkäten?

Om du behöver hjälp med att komma igång med den digitala kartan så är du välkommen till Stenhamra bibliotek den 21 och 28 november mellan klockan 16.00 - 17.00 då vi finns på plats och kan hjälpa till.

Hur ska resultatet användas?

Den information som vi får in genom denna enkät kommer sedan användas som underlag till själva planförslaget. Vi har tidigare haft en medborgardialog för Stenhamra centrum. Resultatet från den kommer också att användas för fördjupningen av översiktsplanen. 

När vi har tagit fram ett planförslag kommer vi att genomföra ett samråd och då kommer det att finnas möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Det betyder mycket för oss att få ta del av dina åsikter.