Hjälp oss utveckla kommunens hållbarhetsarbete

En bild tagen i skogen. Träden står täta, mossa på marken. Solen strilar in.

Under hösten har vi inlett ett arbete för att ta fram en hållbarhetspolicy för kommunen, där en del är att beskriva nuläget. Därför har vi tagit fram en enkät för att höra vad du tycker om hållbarhetsarbetet i vår kommun och vad hållbarhet innebär för dig.

Ekerö kommun tar nu ett större grepp kring hållbarhetsfrågan och arbetar just nu på en hållbarhetspolicy för kommunen. Som en del i arbetet har vi skapat en enkät där vi vill få in dina synpunkter kring kommunens hållbarhetsarbete och vad hållbar utveckling betyder för dig.

Mot målen i Agenda 2030

Alla kommuner i Sverige har ett gemensamt uppdrag att arbeta med Agenda 2030. Det betyder att kommunen jobbar med 17 globala mål som ska vara vägledande för vår utveckling där vi har ansvar för att utvecklingen ska vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar.

Fyra korta frågor om hållbar utveckling

I enkäten kommer du att få svara på fyra korta frågor kring hållbar utveckling. Enkäten är anonym och vi sparar inga personuppgifter. Resultatet av enkäten kommer sedan att användas när vi tar fram hållbarhetspolicyn, som en temperaturmätning av våra invånares inställning till hållbarhet.