Tyck till om utvecklingen av Ekebyhovsdalen

En allé utmed ett grönt fält med en grön skidbacke i bakgrunden

Foto: Erik Edström

Vi tittar på hur Ekebyhovsdalen kan utvecklas som aktivitetsområde med en del nya funktioner och en gestaltningsplan. Vårt första steg i arbetet är en konsultation med allmänheten. Vi vill få in idéer och kunskap om hur området används idag och hur det kan utvecklas i framtiden.

Bakgrund

Området runt Ekebyhovs slott och Jungfrusundsåsen är vårt viktigaste område för rekreation på östra Ekerö. Den fortsatta utvecklingen och inflyttningen kommer att öka behovet av rekreation och fritidsaktiviteter i området. Det ställer krav på en hållbar utveckling av området och en övergång till en mer använd plats inne i bebyggelsen.

2014 togs det fram ett underlag för hur Ekebyhovsområdet kan utvecklas. Det godkändes av kommunstyrelsen 2015. Därefter har arbetet fortsatt och 2021 gjordes en work-shop med deltagande från både politiker och tjänstemän som gav en mer konkret inriktning. Förebild för Ekebyhovsdalen har varit områden i stil med Vinterviken och Stockholms kommuns rekreationsområde Gärdet.

Nu vill vi ha din hjälp!

Genom att berätta hur du använder området idag, vad du uppskattar och vad du tycker saknas så ger du oss värdefull kunskap. Med din hjälp får vi information om platser och stråk som redan finns och hur de kan kompletteras eller förbättras för att möta medborgarnas behov.

Digital kart-enkät

Det här kommer att genomföras som en enkät i en digital karta. Via länken nedan kommer du till en instruktion om hur du ska gå tillväga och sedan vidare till kartan.

Enkelt förklarat går det till så att du i kartan markerar vilka områden du tycker ska utvecklas, bevaras eller förändras och sedan skriver en kort förklaring.

Enkäten är öppen mellan den 21 november, 2022 - 8 januari, 2023

Vår medborgarkonsultation vänder sig främst till dig som bor eller vistas mycket i området, men alla som känner till Ekebyhovsdalen är välkomna med synpunkter.

Behöver du hjälp med enkäten?

Om du behöver hjälp med att komma igång med den digitala kartan så är du välkommen till Ekerö bibliotek där vi finns på plats och hjälper till under följande tider:

1 december klockan 11.00 - 13.00
5 december klockan 11.00 - 13.00 samt klockan 16.00 - 17.00.