Satsningar för att främja folkhälsan

Kvinna vandrar i skogen med ryggsäck

Kultur- och fritidsförvaltningen satsar nu närmare 3 miljoner kronor på en meningsfull och aktiv fritid för Ekerö kommuns medborgare.

I år gör kommunen ett positivt resultat och vill därför passa på att investera i initiativ som kommer från föreningslivet, för att främja folkhälsan. Föreningsverksamheten har ett par utmanande pandemiår bakom sig där vi har sett vad isolering och hemmasittande kan göra med människors psykiska hälsa. Att bidra till ett välfungerande och mångfacetterat kultur- och fritidsliv för våra medborgare är en investering som kommer många till gagn på fler sätt.

-Kommunens robusta ekonomi gör det möjligt för Mälaröalliansen att satsa extra på vårt kultur- och föreningsliv. Inte minst i skuggan av covidpandemin ser vi ett ökat behov av att stärka föreningsverksamheten och spontanidrotten. Vår förhoppning är att vi därmed kan både främja folkhälsan och motverka den ökade psykiska ohälsan i vårt samhälle, inte minst bland våra barn och unga, säger Johan Elfver (M), kommunstyrelsen ordförande.

Med satsningar på bland annat bollsport, ridsport, vandring och kulturarv blir fördelningen jämlik och speglar våra medborgares intressen.

-Föreningslivet har en väldigt viktig roll i människors liv och ur ett folkhälsoperspektiv är satsningar på en aktiv och meningsfull fritid för våra medborgare, och inte minst våra unga, väl investerade pengar. 2022 gör kommunen ett positivt resultat samtidigt som vi ser att vi har ett tufft år framför oss 2023. Därför vill vi nu passa på att stötta initiativ som tas inom föreningslivet för att möjliggöra att fler ska ha tillgång till en givande fritid. Genom att stötta föreningarna så kan de leva kvar, vilket är en förutsättning, säger Iréne Hededal, kultur- och fritidschef i Ekerö kommun.

Följande satsningar görs

  • Ett bollsportstält som ska upprättas bakom Lidl. 2 miljoner kronor är avsatta från 2021 års budget till detta projekt.
  • Ridklubben Märk som vill uppföra ett ridtält vid Ekerö ridskola. 1 290 000 kronor är öronmärkt till det och linjen är att bevilja detta.
  • Vandringslederna på Munsö och Adelsö behöver rustas upp och till det har vi avsatt 150 000 kronor.
  • Vi ska ge ett elförsörjningsbidrag till föreningar med egna lokaler. Det här bidraget får man söka och det är en pott på totalt 300 000 kronor som kommer att fördelas.
  • Adelsö IF har fått bygglov till ett allaktivitetshus i anslutning till sin fotbollsplan, och de kommer att få de 2 miljoner kronor de ansökt om.
  • Projektet gällande Informationscentret på Hovgården löper mot sitt slut. Men vi ser en tydlig fortsättning och lägger därför 300 000 kronor på att fortsätta utveckla projektet.

Mer information & frågor

Anna-Klara Lindholm 04.jpg
Anna-Klara Lindholm
Presschef
Ekerö kommun