Näringslivsenkät

Händer som håller i granskott.

Vad är viktigt för dig som är företagare i Ekerö kommun? Vi vill gärna veta vad du tycker!

Enkät för dig som är företagare

Visionen för Ekerö kommuns näringslivsarbete är ett välmående och växande näringsliv i en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner. Vi vill utveckla relationen med företagen i Ekerö och önskar därför att lyssna in vad du som företagare tycker är viktigt när det gäller att driva företag i Ekerö.

Ditt svar är mycket viktigt för oss och vi hoppas att du tar dig tid att svara. Du är helt anonym och dina svar kan inte kopplas till dig.

Enkäten tar cirka 5 minuter att besvara. Tack för din medverkan!

Sista svarsdatum har varit!

Mer information inom området

  1. Svenskt Näringsliv

    Har du fått en enkät från Svenskt Näringsliv om de...

  2. Färgad pil som pekar uppåt

    I årets NKI-mätning (Nöjd Kund Index) ökar Ekerö k...

  3. Händer som håller i granskott.

    NyföretagarCentrum, i samarbete med Bolagsverket, ...