Detaljplanen för Lundhagens strand antagen

Bryggavägen skola

Den nya detaljplanen för Lundhagens strand gör det möjligt att bygga bostadshus med komplementbyggnader och gör delar av marken tillgänglig för allmänheten.

Den 13 december tog kommunfullmäktige beslut om att godkänna detaljplanen för Lundhagens strand, Träkvista 1:18. Protokollet är nu justerat.

Länk till protokoll Kommunfullmäktige 13/12 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överklagande

En antagen detaljplan kan överklagas inom ca tre veckor från den dag beslutet anslagits på kommunens anslagstavla.

Läs mer om att överklaga beslut Öppnas i nytt fönster.

Mer information inom området

  1. Bild från gestaltningsprogrammet för en ny skola på Bryggavägen. Grönområden och Ekebyhovsbacken i bakgrunden. Ljusgröna skolbyggnader.

    Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan i öst...

  2. Illustration över den tänkta skolbyggnaden vid Bryggavägen

    Den nya detaljplanen för Bryggavägen gör det möjli...

  3. Bild från gestaltningsprogrammet för en ny skola på Bryggavägen. Grönområden och Ekebyhovsbacken i bakgrunden. Ljusgröna skolbyggnader.

    I östra delen av Ekebyhovsdalen, sydöst om Ekerö c...