Ungdomsmottagningen öppnar för chatt och videomöten

Tre ungdomar sitter på en trappa

Foto: Yanan Li

Från årsskiftet går Region Stockholm in och delar på driften av Ekerö ungdomsmottagning (UMO) tillsammans med Ekerö kommun. Det gör att ungdomar nu kan chatta och boka videomöten med barnmorska på UMO.

Delat ansvar

Ekerö ungdomsmottagning (UMO) drivs från och med årsskiftet gemensamt av Ekerö kommun och Stockholms läns sjukvårdsområde i Region Stockholm. Kommunen fortsätter att ansvara för kuratorinsatser medan Stockholms läns sjukvårdsområde tar över ansvaret för insatser av barnmorska och läkare.

– Det är viktigt att samhället erbjuder ungdomar stöd och kunskap för att stärka dem i deras psykiska, fysiska och sexuella hälsa. Grunden för en individs hälsa läggs ofta under ungdomsåren. Ungdomsmottagningen fyller en betydelsefull funktion som vi fortsätter erbjuda våra ung, säger Anna-Riikka Törrönen, verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen i Ekerö kommun.

Att regionen ansvarar för barnmorskeinsatserna på UMO innebär att ungdomarna kan börja chatta och boka videomöte med barnmorska via appen "Alltid öppet".

– Genom att underlätta för ungdomar att få kontakt med ungdomsmottagningen ökar vi möjligheten att fler ungdomar får hjälp och stöd på allra bästa sätt, säger Erik Gustavsson, verksamhetschef för ungdomsmottagningarna inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

UMO:s uppdrag

Ungdomsmottagningen riktar sig till ungdomar i åldern 12-22 år. Uppdraget är att främja en god och säker sexuell hälsa, stärka identitets- och personlighetsutveckling samt förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa och sociala problem.

Läs mer om Ekerö ungdomsmottagning på umo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.