Nya ordförande i Ekerö kommuns nämnder och utskott

Bild på nämndernas ordföranden

Från vänster i bild:Fredrik Ohls kommunalråd (L), Alexander Lind af Hageby (L), Johan Elfver (M), Ove Wallin kommunalråd (C), Sivert Åkerljung kommunalråd (KD), Emma Solnestam Lövenstad (C) Längst fram: Frida Tamker (M)

Nu är det beslutat vilka personer som blir ordförande i Ekerö kommuns nämnder och utskott. Beslutet klubbades vid KS den 23 januari 2023.

Nämnder och utskott

En nämnd leder och styr kommunens förvaltningar och enheter och är politiskt tillsatt. Deras uppgifter är att förbereda ärenden som ska beslutas i kommunfullmäktige och ansvarar för att besluten sedan genomförs. Ett utskott är en grupp inom kommunstyrelsen som har hand om en viss fråga. Utskottens viktigaste uppgift är att ta fram fakta och sedan lägga fram ett förslag till beslut.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ordförande Johan Elfver (M)

Socialnämnden

Ordförande Ove Wallin kommunalråd (C)

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande Sivert Åkerljung kommunalråd (KD)

Byggnadsnämnden

Ordförande Arnulf Langlet (M)

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande Frida Tamker (M)

Miljönämnden

Ordförande Alexander Lind af Hageby (L)

Valnämnden

Ordförande Per Ekström (M)

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Ordförande Fredrik Ohls kommunalråd (L)

Kommunstyrelsens klimat- och hållbarhetsutskott

Ordförande Emma Solnestam Lövenstad (C)

Kommunstyrelsens arvodesberedning

Ordförande Ola Sandin (M)

Förändringar i kommunens utskott och nämnder

I och med att Mälaröalliansen tar vid styret i Ekerö kommun så sker en del förändringar kring nämnder och utskott.

Tekniska nämnden utgår och ansvaret för de tekniska frågorna flyttas till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen inför också en arvodesberedning och planutskottet utgår.

För ytterligare information och frågor:

Anna-Klara Lindholm, presschef, Ekerö kommun
E-post: anna-klara.lindholm@ekero.se
Telefon: 072-142 65 97

Frida Tamker, politisk sekreterare, Ekerö kommun
E-post: frida.tamker@ekero.se
Telefon: 08-124 575 65