Medborgarnas finaste platser i kommunen

Kollage av röda trähus, herrgårdar och slott, små stugor och trädaléer.

Nu har vår stadsarkitekt valt ut 19 bilder av de 100 bidrag som kom in till kommunens gestaltningspolicy.

I arbetet med att ta fram en gestaltningspolicy gjordes en digital dialog. Här uppmanades du som invånare att skicka in bilder med motivering på vad du tycker är finast i Ekerö.

Kommunens stadsarkitekt valde sedan ut 19 bilder som visar det spektrum av kvalitéer och dess miljöer som invånarna vill lyfta fram. Bilderna är främst tagna i historiska- och slottsmiljöer, naturen, byar, öppna landskap och delar av tätorten.

De utvalda bilderna har skapat en viktig del i policyarbetet och därmed visionen. Bilderna kommer att finnas med i den framtida gestaltningspolicyn.

Se bidragen här

Vad är en gestaltningspolicy?

Vår kommun växer och det behövs ett helhetstänk så att vi växer med omsorg. Därför är en gestaltningspolicy viktigt för att ta ett helhetsgrepp för arkitektur och stadsbyggnad.

En gestaltningspolicy är en vision för hur vi ska bygga och utveckla Ekerö. Den visar hur visionen ska uppfyllas genom mål och vägledning för fördjupningar av översiktsplanen, detaljplaner, bygglov, allmänna platser och konst.

Gestaltningspolicyn planeras att klubbas i KF under 2023.