Stort engagemang på Digital i Sverige

Foto från evenemanget med Telias reklamskylt och värd
från Ekerö kommun i förgrunden. Övriga deltagare i bakgrunden. 

Den 9 mars genomförde vi Digital i Sverige. Ett event som syftar till att hjälpa och höja nyanländas digitala kompetens och minska utanförskapet i dagens digitala samhälle.

Stämningen var hög i Tappströmsskolans matsal när människor från världens alla hörn samlades för att bidra till en ökad digital kompetens. Vi hade bjudit in nyanlända vuxna som bor i Ekerö kommun för att erbjuda hjälp med digitala tjänster. I förlängningen är vår förhoppning att detta ska öka den digitala delaktigheten och självständigheten i samhället.

Foto från
Tappströmsskolans matsal. Deltagarna sitter runt olika bord och pratar. 

Glad stämning och fina möten mellan deltagare och värdar.

Digital i Sverige genomfördes av kommunen tillsammans med Telia och Länsstyrelsen i Stockholm.
På plats fanns även representanter från Digital tolk, Nordea, Mastercard, Bank-ID och Statens servicecenter. Engagemanget var stort att hjälpa deltagarna att förbättra sin digitala kompetens.

Vid ankomst fick deltagarna fylla i sina namn och vilket språk de talade. Därefter fick de sätta sig vid utpekade bord utifrån språk tillsammans med en eller flera tolkar på det språket. På var sin I-pad fick deltagarna se en film om digitalisering på respektive språk eller engelska och därefter ställa sina frågor.

Namnskyltar att fylla i med sitt namn och det språk man talar.

Namnskyltarna där deltagarna fick fylla i sitt namn och det språk de talar.

Tolkarna agerade värdar och svarade på frågor som deltagarna ställde. Till hjälp fanns även färdigtryckta kort på olika språk som Telia tagit fram. Swahili, farsi och somaliska är exempel på språk som talades under träffen. Representanter som deltog i eventet utifrån sina tjänster i diverse verksamheter minglade mellan borden och svarade på frågor utifrån sin kompetens.

Foto ovanifrån på ett bord som tre personer sitter runt.
På bordet finns I-pads, hörlurar, tolk-häften, kaffe och bulle. 

Stöd i digitalisering varvades med fika.

Liknande event men med kommunens seniorer som målgrupp genomfördes under hösten 2022. Läs mer om Digital senior.