H.M Drottningen tilldelas Kultur- och fritidsnämndens Stora pris

Drottningen samtalar med en herre.

Kultur- och fritidsnämndens Stora pris delas ut till en person eller en grupp personer med Ekeröanknytning som på något sätt varit en god ambassadör för kommunen. Nu går Kultur- och fritidsnämndens Stora pris till Hennes Majestät Drottningen.

Kultur- och fritidsnämndens Stora pris delas ut till en person eller grupp personer med Ekeröanknytning som gjort värdefulla insatser inom kultur och fritidslivet i Ekerö kommun, som varit en god ambassadör för Ekerö kommun eller i övrigt bidragit med goda insatser som nämnden anser angeläget att premiera. Hennes Majestät Drottningen får Kultur- och fritidsnämndens Stora pris med motiveringen:

”Hennes Majestät Drottningen tilldelas Kultur- och fritidsnämndens Stora pris för sina värdefulla insatser för Ekeröborna, med särskilt engagemang för äldre människors livskvalitet genom det årligen återkommande evenemanget ”De gamlas dag”, invigningen av vårt serviceboende Söderströmsgården och Stiftelsen Silviahemmet på Malmen.

Hennes Majestät Drottningen har varit en god ambassadör för Ekerös kulturmiljöer genom att bo och vårda världsarvet Drottningholm och genom att tillsammans med Hans Majestät Konungen delta vid invigningen och 25-årsjubileet av Ekebyhovs slott. I inslaget kring ”De gamlas dag” som var med i SVT:s ”Året med Kungafamiljen” talade Drottningen på ett mycket fint sätt om att tillsammans skapa gemenskap och vänskap, och även om samarbetet med Ekerö kommun.”

Priset delas ut på ”De gamlas dag”

Priset delas ut på ”De gamlas dag” som hålls i Ekebyhovs slottspark den 23 augusti. De Gamlas Dag är en mycket uppskattad tradition på initiativ av Drottningen. Syftet med dagen är att erbjuda en trevlig tillställning tillägnad våra äldre som har behov av stöd och hjälp i vardagen i form av äldreboende eller hemtjänst. I år delas priset ut av Kultur- och fritidsnämndens ordförande Sivert Åkerljung.

-Jag är glad att en enig nämnd tagit detta beslut. Hennes Majestät Drottningen är en mycket värdig mottagare av Kultur- och fritidsnämndens Stora pris av de skäl som står att läsa i motiveringen. Drottningens engagemang för både barn, ungdomar och äldre är beundransvärt, säger Sivert Åkerljung.

Fokus på de äldre i kommunen

Iréne Hededal, Kultur- och fritidsförvaltningens chef, är väldigt glad över valet av pristagare och att fokus denna gång är på kommunens äldre invånare.

-Vår verksamhet inom Kultur- och fritid handlar om att skapa en meningsfull fritid för Ekeröborna. Oftast handlar det om barn och unga, men det är både roligt och viktigt att sätta fokus på våra äldre invånare. Att Drottningen tog ett initiativ för 25 år sedan att skapa gemenskap och vänskap genom ”De gamlas dag”, och att detta blivit en årlig tradition i Socialförvaltningens regi är verkligen värt att uppmärksamma. En eloge också till alla medarbetare som arbetat med detta fantastiska arrangemang i så många år, säger Iréne Hededal.

Under den senaste tioårsperioden har priset tidigare delats ut vid tre tillfällen. Tidigare mottagare är Max Martin, Björn Bernström och Suzanne Reuter.

För ytterligare information och frågor:

Anna-Klara Lindholm, presschef
E-post: anna-klara.lindholm@ekero.se
Telefon: 072-142 65 97

Iréne Hededal, Kultur- och fritidschef
E-post: irene.hededal@ekero.se
Telefon: 08-124 573 37