Utbildningslägenhet för äldreomsorgen invigd

Ove Wallin klipper ett band

Socialnämndens ordförande Ove Wallin (C) klippte band och var en av de som höll tal under invigningen.

Den 6 september invigdes KUL (klinisk utbildningslägenhet) på Ekgården. Här kan Ekerös seniorer och anhöriga till äldre pröva ny välfärdsteknik som ska göra livet lite lättare. KUL är också en plats där Ekerös vård- och omsorgspersonal kommer att få utbildning och träning som ska höja kvalitén på äldreomsorgen och förbättra arbetsmiljön för personalen.

2030 kommer Sverige ha 50% fler 80-plussare än i dag. Att färre händer ska ge omsorg till fler av våra äldre är en tuff nöt att knäcka: hur ska framtidens äldreomsorg se ut, både för de som bor och arbetar där? Och hur ska de som vill bo kvar hemma kunna göra det längre?

Kompetensutveckling och god kvalitet

Med den kliniska utbildningslägenheten (KUL) vill Ekerö kommun uppnå tre saker, berättade äldreomsorgens verksamhetschef Hien Duong under sitt invigningstal. Det handlar dels om att höja kvalitén på äldreomsorgen och förbättra arbetsmiljön genom att skapa en plats där vård- och omsorgspersonal får utbildning om bland annat förflyttningsteknik, kognitiv svikt, hjärt- och lungräddning och nutrition. Hit kan även räddningstjänsten komma för att få utbildning i förflyttningsteknik.

Hien Duong

Under sitt invigningstal underströk äldreomsorgens verksamhetschef Hien Duong välfärdsteknikens potential att öka äldres självständighet och trygghet.

Testlabb för hjälpmedel och välfärdsteknik

Till KUL kan även Ekerös seniorer och anhöriga komma för att se och prova olika lösningar som kan underlätta i vardagen. Det kan handla om digital teknik som hjälp för att hitta eller komma ihåg, underlätta hushållsarbetet och att öka möjligheten till sociala kontakter.

– Med KUL kan vi möta seniorer och anhöriga och informera om olika hjälpmedel och smart digital teknik. Saker som vi tror och hoppas kommer att bidra till att öka livskvaliteten, skapa trygghet och förenkla vardagen för våra seniorer och deras anhöriga, berättade kommunens digitaliseringsstrateg Katarina Helander Burvall, en annan av invigningens talare.

Framtidens äldreomsorg

Sist, men inte minst, är KUL tänkt att vara en plats där kommunens vård- och omsorgspersonal kan testa och utvärdera ny välfärdsteknik och arbetssätt. Så att man säkerställer att seniorer och medarbetare kan dra nytta av tekniken.

– För att möta framtidens utmaningar inom äldreomsorgen ser vi att vi behöver öka livskvaliteten för våra seniorer, och samtidigt skapa en mer kostnadseffektiv verksamhet med god arbetsmiljö för våra medarbetare. Utvecklingen av KUL startade i februari i år som ett steg för att uppnå dessa mål. Vi hoppas att det ska vara ett steg i rätt riktning, och en arena där vi kan ”provköra” ny välfärdsteknik som kommer, summerade Hien Duong, äldreomsorgens verksamhetschef.

Öppet hus i höst

Under hösten kommer KUL att ha öppet hus för seniorer och anhöriga, där de kan få information, erbjudas utbildningar samt testa hjälpmedel och välfärdsteknik. ​Även räddningstjänst, vårdcentraler och rehab kommer att bjudas in.

Mer information & frågor

Anna-Klara Lindholm 04.jpg
Anna-Klara Lindholm
Presschef
Ekerö kommun