Tyck till om vår avfallsplan

Miniatyrer som visar en sopbil och sophämtning.

Just nu pågår samråd för vår nya avfallsplan. Med samråd menas att allmänheten och berörda myndigheter får ta del av förslaget till ny avfallsplan och lämna synpunkter på det.

Samrådet kommer att pågå 8 september till 8 oktober 2023.

Syftet med avfallsplanen är främst att:

  • vara ett verktyg för att kommunicera behov av förändringar av avfallshanteringen för att möta samhällets nya krav inom området
  • stötta utvecklingen av avfallshanteringen så att en hållbar utveckling främjas
  • ange mål och åtgärder för att bland annat minska avfallets mängd och farlighet samt öka återvinningen av avfall
  • ge en samlad bild av den nuvarande avfallshanteringen.

Avfallsplanen var ute på samråd tidigare under sommaren 2023. Det är samma avfallsplan som är på samråd nu. Det som skiljer det här samrådet från det tidigare är att även Åtgärdslistan och Bilaga 6 nu ingår.

Vad händer efter samrådet?

När samrådet är slut kommer vi att gå igenom de synpunkter som har kommit in och bedöma om vi behöver ändra något i planen. Sen ska kommunfullmäktige fatta beslut om att anta avfallsplanen. Det betyder att de godkänner den. Efter det kan avfallsplanen få laga kraft vilket innebär att den börjar gälla.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Ekerö Direkt via telefon 08-124 571 00 eller e-post info@ekero.se.