Statsbidrag för ett mer hållbart arbetsliv inom vård och omsorg

Några av de runt 350 vård- och omsorgsmedarbetarna som var på plats under återhämtningsdagarna. Här på fikarast.

Några av de runt 350 vård- och omsorgsmedarbetarna som var på plats under återhämtningsdagarna, här på fikarast.

Socialförvaltningen i Ekerö kommun beviljades i somras en återhämtningsbonus för att främja ett hållbart arbetsliv för medarbetarna inom vård- och omsorg. Pengarna används bland annat till ett projekt för återhämtning och utveckling av arbetssätt, som pågår just nu.

I spåren av pandemin beslutade regeringen 2021 om en så kallad återhämtningsbonus, som syftar till att förbättra arbetssituationen för anställda inom vård och omsorg.

Återhämtning och förnyade arbetssätt

Med statsbidraget har Ekerö kommun finansierat ett projekt för att främja hållbart arbetsliv för vård- och omsorgspersonal inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. I slutet av september inleddes projektet med att alla anställda bjöds in till en heldag med kunskap om återhämtning, välmående och hälsa, och verktyg för att upprätthålla balans i livet.

Under dagen hålls även en workshop för att samla in medarbetarnas tankar om hur man kan skapa ökad arbetsglädje och minskad stress på arbetet. Den 6 oktober kommer totalt åtta heldagar att ha genomförts för 350 medarbetare.

Verktyg för balans i vardagen och arbetet

Efter att man sammanställt resultatet från dagarna kommer medarbetarnas förslag till förbättringar arbetas vidare med på respektive enhet.

– Med återhämtningsdagarna vill vi tacka våra fantastiska medarbetare inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning för deras engagemang och värdefulla insatser under de senaste årens utmaningar. Vi hoppas att denna satsning både ska fungera som en energi “boost” och ge medarbetarna verktyg för att hitta balans i vardagen och arbetet, säger Hien Duong, äldreomsorgens verksamhetschef.

Hien Duong, äldreomsorgens verksamhetschef.

 

Hien Duong, äldreomsorgens verksamhetschef, är en av de som leder höstens projekt för hållbart arbetsliv för vård- och omsorgspersonal i Ekerö kommun.