Ekerös världsarv på agendan i riksdagshuset

Deltagare i världsarvsseminariet, Faravid längst till höger

Deltagare i världsarvsseminariet i riksdagshuset. Faravid Svalfors Af Ugglas längst till höger.

Onsdagen den 18 oktober genomfördes ett välbesökt seminarium i riksdagen. Agendan? Världsarvens roll och värde i Sverige och världen. På plats för att representera Ekerö kommuns världsarv Birka och Hovgården var Faravid Svalfors Af Ugglas, projektledare för ”Upptäck och upplev Hovgården”.

Berätta lite mer om världsarvseminariet!

– Det var Svenska Unescorådet och föreningen Världsarv i Sverige som stod bakom riksdagsseminariet om läget med de svenska världsarven. 15 världsarv var representerade, och vårt världsarv Birka och Hovgården representerades av Statens fastighetsverk, och av Ekerö kommun (via mig). Bland åhörarna fanns förutom politiker även representanter från näringslivet, kommuner, regioner, Riksantikvarieämbetet med flera.

Hur var mottagandet? Och vad händer nu?

– Det kändes mycket lyckat. Det skapas fantastisk verksamhet på de olika natur- och kulturarven, men hittills utan reellt statligt stöd. Det intresse som vi möttes av lovar dock gott inför framtiden, och nu hoppas vi på att dialogen fortsätter på ett konstruktivt sätt för Sveriges 15 världsarv.

Redan där och då bestämde en grupp riksdagsledamöter att de skulle sätta ihop en arbetsgrupp inom kulturutskottet som ska fokusera på världsarvsfrågan. Och dagen efter ställde dessutom riksdagsledamot Christofer Bergenblock (C) en fråga om världsarven till kulturministern.

Du jobbar ju som projektledare för ”Upptäck och upplev Hovgården”. Vad innebär det?

– I mitt jobb samarbetar jag med civilsamhället, det lokala näringslivet, myndigheter och organisationer med koppling till världsarvet Birka och Hovgården. Syftet är att utveckla Hovgården genom att fokusera på dess unika värden, och på så vis stärka lokalsamhället på Adelsö såväl som platsens erbjudande som besöksmål. I min roll får jag både utlopp för mitt stora vikingaintresse och för mina intressen av att jobba med människor, kulturpedagogik och besöksmålsutveckling.

Porträtt på man med långt skägg.

Faravid Svalfors Af Ugglas, projektledare för ”Upptäck och upplev Hovgården". Foto: Jonas Lundström