Nationell vecka för riskbruk av alkohol

Framdelen på bil som är kraschad

Den 6–13 november genomförs Nationella uppmärksamhetsveckan för riskbruk av alkohol. Den har genomförts i mer än 10 år under samma vecka. Många är delaktiga, som organisationer, företag, kommuner, landsting, länsstyrelser, andra myndigheter samt sjukvården. Syftet är att uppmärksamma alkoholfrågan ur ett brett samhällsperspektiv.

Över en miljon svenskar har ett riskbruk av alkohol. Om man kan upptäcka och stoppa ett riskbruk av alkohol eller narkotikamissbruk tidigt och erbjuda vård och rehabilitering, ger det många vinster både för individen och samhället. Det minskar också risken för att andra människor skadas och dödas allvarligt i trafiken till följd av en annan persons dåliga livsval.

Alkoholpåverkade förare är fortfarande ett av de största trafiksäkerhetsproblemen

  • Cirka en av fyrahundra bilresor sker med onykter förare. Det handlar om mellan 12000 och 12500 rattfylleri körningar per dygn.
  • Cirka 50-80 personer omkommer varje år i trafiken på grund av alkohol- och/eller drogpåverkade förare. Det motsvarar 25-30 procent av samtliga omkomna i trafikolyckor.
  • Mer än 1000 personer skadas svårt varje år på grund av rattfylleri.
  • Många rattfyllerister är personer med alkoholproblematik, d.v.s. riskabla alkoholvanor eller alkoholberoende.

Kommunens förebyggande arbete

Ekerö kommun samverkar med Polisen kring insatser som trafikkontroller och SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken). Kommunen kommer nu att utöka användningen av alkolås på nyckelskåp till bilar som används av kommunal personal. Ung i Ekerö arbetar aktivt med förebyggande arbete och nolltolerans mot alkohol/hemringning till vårdnadshavare inom sina verksamheter. Drogvaneundersökningen Stockholmsenkäten genomförs vart annat år.

Den ideella trafiksäkerhetsorganisationen MHF lyfter fram goda exempel på förebyggande och rehabiliterande insatser kopplat till alkohol- och drogmissbruk samt rattfylleri. De publiceras löpande under veckan på deras Facebooksida.

Läs mer på MHFs Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du alkoholproblem eller är du en orolig anhörig?

Ekerö kommun erbjuder stöd och hjälp för dig som upplever att du har alkoholproblem. Om du är orolig för någon anhörig kan du också höra av dig.